Tjimahi               Treinkampement           West-Java

 

                                                                                                                                                                                3-1-2011

 

Ligging

Tjimahi lag ongeveer 10 km ten westen van Bandoeng.

 

Het Treinkampement lag in het oostelijk stadsdeel, ten noorden van de spoorlijn, schuin tegenover het Baros-5-kamp. In dit kamp zaten eerst krijgsgevangenen.

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

VROUWENKAMP

 

 

 

 

 20.11.42

Omgeving

 

1100

1100

vr,ki

 20.12.42

 

Tjimahi: Baros 6

1100

0

vr,ki

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, vr=vrouwen

 

Literatuur:

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2002, pg 113-114

 

Foto’s/Tekeningen

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 113 (luchtfoto)

 

 

 

Index                   Kampen op Java