Tegal Todanstraat Midden-Java

14-5-2011

Ligging

De Todanstraat lag in het noord-westelijk stadsdeel, aan de uitvalsweg naar Marotoea (langs de kust). Het kamp was ondergebracht in Europese woonhuizen en bijgebouwen, omheind met prikkeldraad en gedek.

 

Kampcommandant

Kusno, Nantika, Miasoko

 

Kampbewaking

Inheems politiepersoneel

 

Kampleiding:

Mw T.M.F.E.Brunger-van Dijk

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.10.43

Omgeving (1)

 

765

765

vr,ki (2)

03.03.44

 

Buit: Kedoengbadak

762

0

vr,ki

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, vr=vrouwen

Buit=Buitenzorg

(1) Tegal en residentie Banjoemas

(2) voornamelijk van Indo-Europese afkomst

 

Literatuur

Bloemhard-Bastiaans, Mw F.E. in Welkom in Holland, 2001, pg 29 (afgesloten wijk)

Dulm, J. van e.a. Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 132; Deel II, 2002, pg 109

Ham-Vlaanderen, Mw L.E. - Mededelingen, 02.03.57, NIOD, IC 032796 (tevens namen van 8 personen)

Sieverts, Th. - Als stofjes in een wervelwind, NIOD, IC 081888 (dagboek)

 

 

 

Index Kampen op Java