Tjitjalengka         Spoorweg-kamp            West-Java

 

 

25-9-2010

Ligging

Tjitjalengka lag ongeveer 25 km ten oosten van Bandoeng. Er moest een spoorweg worden aangelegd van deze plaats naar Madjalaja over ongeveer 12 km in zuid-westelijke richting. Er waren twee werkkampen: één aan de noordzijde (Kamp Noord, ongeveer 5 km ten zuid-westen van Tjitjalengka) en één aan de zuidzijde (Kamp Zuid) in Madjalaja. De spoorweg werd nooit voltooid, alleen een deel van het zandlichaam kwam tot stand.

 

Het werk aan de spoorlijn werd voornamelijk uitgevoerd door jongens en mannen die ‘s morgens vroeg per trein werden aangevoerd, 1000 uit Bandoeng (15e Bataljon) en 1000 uit Tjimahi (4e en 9e Bataljon), en ‘s avonds weer teruggingen naar hun kampen in Bandoeng en Tjimahi. Daarnaast was er een groep van ongeveer 2200 jongens en mannen, die ‘s nachts in Kamp Noord overbleven; later was er ook een groep van 300 jongens en mannen, die  in Kamp Zuid ’s nachts overbleven.

 

Kamp Noord bestond uit een drogerij voor bakstenen en dakpannen. Het kamp lag op ongeveer 1 uur lopen van het station; het bestond uit 6 droogloodsen van 8 bij 125 m. Kamp Zuid bestond uit een verlaten weverij en een nieuw gebouwde barak van bamboe en atap.

 

Kampcommandant:

Araki Tokuji (Kamp Noord), Takimoto (Kamp Zuid)

 

Kampbewaking

Heiho’s

 

Kampleiding

Hr Th. van der Ven (Kamp Noord)

 

Transporten (volgens Atals Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

Kamp Noord

 

 

 

 

 15.07.45

Tjim: 4e en 9e Bat

 

2000

2000

jo,ma

 01.08.45

Tjim: Baros 5

 

200

2200

jo,ma

 19.08.45

 

Tjim: Baros 5

200

2000

jo,ma

 19.08.45

 

Tjim: Baros 6

300

1700

jo,ma

 19.08.45

 

Tima: 4e en 9e Bat

1700

0

jo,ma

 

Kamp Zuid

 

 

 

 

 31.07.45

Band: 15e Bataljon

 

300

300

jo,ma

 10.08.45

 

Band: 15e Bataljon

40

260

jo,ma (1)

 19.08.45

 

Band: 15e Bataljon

260

0

jo,ma

Afkortingen/Noten

 jo=jongens, ma=mannen

Band=Bandoeng, Tjim=Tjimahi; 4e en 9e Bat=4e en 9e Bataljon

 (1) zieken

 

Literatuur:

Broeders van Oudenbosch - Negen en negentig, honderd, Gedenkboek, 1962, Deel I, pg 74-77

Buys, Jan in H.A.M.Liesker - Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 229-230

Crince le Roy, Paul in H.A.M.Liesker - Jongens in de mannenkampen, pg 175-178

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 124

Heyden, Hans van der in Lavaleije, Theo en Gerard Weijers - In naam van de keizer, 1995, pg 230-234

Korteweg, G. in H.A.M.Liesker - Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 431-434

Kruisheren - Bezetting en bevrijding, Bull. Prov. St Augustinus, 1995, pg 41-42, 51-53

Lavaleije, Theo en Gerard Weijers - In naam van de keizer, 1995, pg 105-107, 227-234

Lechner, Jan – Uit de verte, een jeugd in Indië, 2004, pg 110-113

Liesker, H.A.M. - Jongens in de mannekampen te Tjimahi, pg 175

Liesker, K. en H. in “Tussen twee werelden”, 1994, pg 257-288

Liesker, K. en H. in H.A.M.Liesker - Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 435-452

Liesker, K. in H.A.M.Liesker - Jongens in de mannenkampen, pg 129-137

Schomper, Pans - Indië vaarwel, de belofte van de eierboer, 1994, pg 173-184

Senior, Karel - Een feest was er niet bij, Kawatberichten 15, nr 4 (oktober 1997), pg 22

Tieleman, Hans en Rob - Het rattevel, 1995, pg 166-177

Vermeulen, A. in H.A.M.Liesker - Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 454-456

Vermeulen, Pastoor A.J. - Memoires, Kawatberichten december 1996, pg 13

 

Tekeningen (Kamp Noord):

Dulm, J. van e.a. - Atals Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 124; Deel II, 2002, pg 104

Lavaleije, Theo en Gerard Weijers - In naam van de keizer, St Jongenskamp Tjimahi, 1995, pg 108, 232

Liesker, H.A.M. - Jongens in de mannekampen te Tjimahi, Stichting Jongenskampen Tjimahi, pg 128

Liesker, H.A.M. - Je denk, ken niet maar ken!!, St Jongens Japanse Kampen, 1997, pg 430

 

 

 

Index          Kampen op Java