Batavia                      Tjipinang                 West-Java

                              

                                                                                                                                                                                17-4-2011

Ligging

De Tjipinang-Gevangenis lag in het zuid-oostelijk stadsdeel Meester Cornelis, direct ten zuiden van de spoorlijn naar Krawang.

 

Kampkommandant

De directeur van de gevangenis was een Japanner: van april 1944 tot augustus 1945 was dit Matsuoka Takeshiro.

 

Bewaking

De hoofdbewakers waren Japanners, zoals Fukuzaki, Tokuda, Terada en Kinoshita.

De bewakers waren vrijwel uitsluitend Indonesiërs.

 

Verplegend personeel

Het verplegend en verzorgend personeel bestond uit Indonesiërs.

 

Gevangenen

De gevangenen bestonden deels uit politieke gevangenen. Velen van hen werden door de Kempetai of de PID in Batavia verhoord, waarbij veelvuldig gemarteld werd. Bij terugkeer in de gevangenis kwamen zij dan vaak in de ziekenafdeling terecht, waar velen van hen zijn overleden (het aantal sterfgevallen wordt geschat op 415 à 465).

Er waren ook mensen, die hier hun straf uitzaten. Zij werden tewerkgesteld in één van de gevangenisbedrijven binnen de muren van de gevangenis.

 

Transporten

In maart 1944 werd een groep van ongeveer 300 gevangenen overgebracht naar de Soekamiskin-Gevangenis bij Bandoeng. Andere verplaatsingen van groepen gevangenen zijn niet bekend.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 53 (gebeurtenissen tijdens Bersiap)

Bouwer, Jan - Het vermoorde land, 1988, pg 250

Captain, Esther e.a. - Indië, een verre oorlog van dichtbij (interview met Bep Stenger)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 99; Deel II, 2002, pg 74

Jong, L. de - Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII, deel 11B, pg 482, 483, 487, 861

Leedekerker, Jacques en Hans Liesker - Voorman in verzet en boei, 1999, Eigen beheer

Pater Teppema - Brief, Archief Ned. Provincie Jezuiëten (21.09.42 - 14.03.44) 2 blz

Pater Noyons - Brief, Archief Ned. Provincie Jezuiëten (21.09.42 - 14.03.44) 60 blz

Pos, Mary - Eens op Java en Sumatra, 1948, pg 57-64

 

Foto’s

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 260 (voorgevel 2007)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 99 (luchtfoto)

 

Plattegrond

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 100

 

 

Index                   Kampen op Java