Bandoeng                  Tjiboenoet                West-Java

 

                                                                                                                                                                                22-2-2011

Andere benaming

Oosteinde-kamp

 

Ligging

Het Tjiboenoet-kamp lag aan de Tjiboenoetweg, direct ten zuiden van de spoorlijn, ten oosten van het centrum van de stad.

Het kamp bestond uit een aantal woonhuizen. Het was een kamp voor werkende mannen, zogenaamde nippon-werkers, met hun gezinnen.

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 23.03.43 (1)

Omgeving

 

350

350

ma,vr,ki (2)

 01.04.43

Band: Bangka

 

 

 

ma

 xx.06.43

 

Band: Bloemenkamp

 

 

vr,ki

 19.08.43

Omgeving

 

 

 

ma,vr,ki

 19.01.44

 

Japan

22

 

ma,vr,ki (3)

 xx.01.44

 

Band: Bloemenkamp

135

 

vr,ki

 14.07.44

 

Band: Tjihapit (4)

114

 

ma,vr,ki

 14.07.44

 

Band: Tjihapit (4)

54

 

ma,vr,ki

 09.10.44 (5)

Band: Tjihapit

 

30

 

vr,ki

 01.11.44

 

Band: Tjihapit (4)

15

 

vr,ki

 23.08.45

 

 

 

?

ma,vr,ki

Aflortingen/Noten

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Band=Bandoeng

(1) en de daarop volgende weken

(2) o.a. PTT-medewerkers met hun gezinnen

(3) ingenieurs van het Radiolaboratorium in Bandoeng met hun gezinnen (zie Dora van Velden)

(4) of Bloemenkamp

(5) tot en met 14.10.44

 

Literatuur

Bouwer, Jan - Het vermoorde land, 1988, pg 203

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 120; Deel II, 2002, pg 101

Velden, Dora van - De Japanse burgerkampen, 1977, 4e druk 1984, pg 228, 437

 

Plattegrond

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 102 (begrenzing kamp)

 

 

 

 

Index          Kampen op Java