Menado                        Teling             Noord-Celebes

 

 

                                                                                                                                                                                24-5-2011

Ligging

Menado lag aan de noordkust van Celebes, op de oostelijke punt van het schier­eiland Minahassa. Het Teling-kamp lag ongeveer 3 km ten zuiden van Menado; het bestond uit mili­taire barakken, ook omschre­ven als paardestallen, omgeven door prikkeldraad.    

 

Kampcommandanten

tot 09.43: Yamada (de Brulaap)

 

Kampbewaking

Japanse militairen, heiho’s

 

Kampleiding

H.Dallinga

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

13-03-1942

Men: St Jozef

 

150

150

jo,ma

xx-03-1942 (1)

Omgeving

 

30 (2)

180

jo,ma,vr,ki

xx-06-1942

 

 

 

180 (3)

jo,ma

10-09-1944

 

Men: Gevangenis

 

 

ma

24-10-1944

Men: Gevangenis

 

 

 

ma

10-07-1945

Men: Gevangenis

 

30

180

zm

 

 

Overleden (4)

70

110

jo,ma

24-08-1945

 

 

 

110

jo,ma


Afkortingen/Noten

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen , vr=vrouwen, zm=zieke mannen

Men=Menado

(1) tot in juni 1942

(2) 20 jongens en mannen, ongeveer 10 vrouwen en kinderen

(3) 46 geestelijken, 19 dominees, 32 ambtenaren, 40 particulieren, 2 Chinese jongens; 41 overledenen

(4) tenminste 70 doden (maart 1942 – augustus 1945)

 

Literatuur:

Brückel-Beiten, Mary - Aan de zus van Anton, 2004 (dagboek, brieven)

Dallinga, H. - Dagboek, NIOD, IC-dagboek 40

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel 1, 2000, pg 204

Fraters Hugo en Martinio - Verleden en Heden, Archief Fraters van Tilburg, juli 1946, Nr 6, pg 3-46

Pater H.Geurts - Dagboek: dagenlijst januari - april 1942, Archief Fraters van Tilburg, 5 blz

Tax, J.A. - Verslag, NIOD, IC 062.074

 

Naamlijsten:

Lijst overledenen, SAIP, OP 473 (69 personen; naam, overlijdensdatum, beroep)

 

Foto’s/Tekeningen

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel 2, 2002, pg 185 (foto Japanse wachtgebouw)

 

Gebeurtenissen

17-09-1944     Groot bombardement op de stad

24-08-1945     Japanse hoofdwacht maakt de capitulatie bekend

xx-09-1945      Evacuatie naar Morotai (eiland bij Halmahera met grote geallieerde basis)

xx-09-1945      Zieken naar ziekenhuis in Lembean; zusters, fraters, paters naar zusterklooster in Tomohon

 

 

Index          Kampen op Celebes