Palembang            Talang Semoet             Z-Sumatra

 

25-10-2010

Andere benaming

Irene- en Bernhardlaan

 

Ligging

Talang Semoet was een wijk in het westelijk stadsdeel van Palembang; deze wijk wordt vermeld op de kaart van Palembang in de Stedenatlas van Nederlands-Indië.

 

Het kamp bestond uit een groep van 10 (later 14) huizen in dit stadsdeel aan de Bernhardlaan en de Irenelaan (niet vermeld op de kaart in de Stedenatlas); ieder huis had 3 kamers; er zaten 30 à 50 personen in ieder huis. Rondom het kamp was prikkeldraad.

 

Kampcommandanten

luitenant Miachi, Kato (vanaf 20.05.43)

 

Kampleiding

Moeder-overste Laurentia (Ned.), Mw Jean McDowell + Mw G.B.Hinch als ass. (Eng.)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

01.04.42

Pb: Boekit Besar

 

400

 

vr,ki

06.04.42

Sumatra’s Westkust

 

30

 

vr,ki (1)

20.04.42

Muntok: Gevangenis

 

100

 

vr,ki (2)

28.12.42

Omgeving

 

5

 

vr,ki

19.03.43

Omgeving

 

7

 

vr,ki

11.04.43

 

Pb: Barakkenkamp

9

 

jo

20.09.43

 

Pb: Barakkenkamp

500

0 (3)

vr,ki

Afkortingen/Noten
jo=jongens, ki=kinderen, vr=vrouwen

Pb=Palembang

(1) o.a. schipbreukelingen van de Poelau Bras (afkomstig van Java)

(2) allen Engelsen

(3) totaal 24 sterfgevallen, overleden in Charitas-hospitaal)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.3, pg 21

Bemmel, Timothée van - 50 jaar inzet voor Zuid-Sumatra, 1988

Colijn, Helen - De kracht van een lied, 1989, 1995, pg 74-114

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 76; deel II, 2002, pg 69

Jeffrey, Betty - White coolies, 1954, pg 34-82

Kenny, Catherine - Captives: Australian army nurses in Japenese prison camps, 1986, pg 47-66

Simons, Jessie Elizabeth - In Japanese hands: Australian nurses as POW's, 1985

Warner, Lavinia - Women beyond the wire: a story of prisoners of the Japanese 1942-45, 1982

 

Bijzondere gebeurtenis

05.07.42 Eerste uitvoering van "The Captives Hymn"

 

 

 

Index          Kampen op Sumatra