Tomohon                 St Walterus        Noord-Celebes

 

                                                                                                                                                                                25-11-2010

Ligging

Tomohon lag ongeveer 20 km ten zuiden van Manado, in de bergen op een hoogte van ongeveer 900 m. Het St Walterus-gesticht was het Zusterhuis (van de zusters van JMJ); het complex bestond uit het klooster, diverse scholen en een ziekenhuis.

De vrouwen en kinderen werden ondergebracht in het ziekenhuis, waar zij de beschikking hadden over ruime slaapzalen, een keuken, de toiletten en de badkamers.

 

Kampcommandant

 

 

Kampbewaking

inheems politiepersoneel

 

Kampleiding

Moeder-overste Philomena

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

15.01.42 (1)

Omgeving (2)

 

400 (3)

400

vr,ki

15.01.42 (4)

 

Vrijgelaten

80

320

vr,ki (5)

02.02.42

Lembean (6)

 

 

 

vr (7)

25.03.42

 

Kaäten

320

0

vr,ki

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) en volgende dagen (mogelijk weken)

(2) de gehele Minahassa

(3) waaronder 30 zusters van JMJ

(4) tot 25.03.42

(5) inheemse vrouwen en kinderen

(6) uit het hulpziekenhuis

(7) allen zusters van JMJ

 

Literatuur

Brückel-Beiten, Mary - Nederlandse vrouwen in een Japans interneringskamp, in beeld en woord, 1972

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel 1, 2000, pg 205

Zutser Philomena - Brief aan Moederhuis, Archief Zusters van JMJ, 13.09.45

Zuster van JMJ - Kampleven onder tropenzon, Archief  Zusters van JMJ, 1946, pg 6-14

 

Foto’s/Tekeningen

Archief Zusters van JMJ

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel 2, 2002, pg 185 (foto van het gehele missiecomplex)

 

Naamlijsten

Naamlijst, NIOD, IC 080.993; SAIP, OP 474 (totaal 315 personen)

 

 

Index          Kampen op Celebes