Semarang              Sompok Lama         Midden-Java

 

                                                                                                                                                                                    14-5-2011

 

Ligging

Sompok was een woonwijk in het oosten van de stad, ongeveer begrensd door de Sompok-weg en de Lamper­sari-weg. Het kamp was ondergebracht in kleine huizen, omheind met prikkeldraad.

Dit kamp grensde aan het Lampersari-kamp. Mogelijk werd het later een deel van het Lam­persari-kamp.

.

Bewaking

Inheems politiepersoneel, heiho’s

 

Kampleiding

Mw Koreman, Mw Lagaay

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

18.04.43

Omgeving

 

24

 

ma,vr,ki (1)

18.04.43

 

Band: Tjihapit

19

 

vr,ki

23.04.43

Sem: Broederschool

 

50

 

vr,ki (2)

10.05.43

Madioen

 

48

 

ma,vr,ki (1)

10.05.43

Sarangan

 

20

 

ma,vr,ki (1)

xx.06.43

??

 

127

250

ma,vr,ki (3)

11.08.43

 

Band: 15e Bat

50

200

ma

23.12.44 (4)

 

Tang: Tanahtinggi

50

150

vr,ki (2)

28.12.44 (4)

 

Sem: Lampersari

150

0

vr,ki

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Band=Bandoeng, Sem=Semarang, Tang=Tangerang; Bat=Bataljon

(1) ex-nipponwerkers met hun gezinnen

(2) Britse vrouwen en kinderen

(3) ex-nipponwerkers met hun gezinnen, o.a. ex-BPM-medewerkers

(4) mogelijk moet het 1943 in plaats van 1944 zijn

 

Literatuur

Dulm, J. van  e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 137-138, 142; Deel II, 2002, pg 109

 

 

 

 

Index                   Kampen op Java