Batavia              Sint Vincentius                West-Java

 

                                                                                                                                                                                17-4-2011

Ligging

Het Sint Vincentius-Weeshuis (van de Zusters Ursulinen) voor meisjes lag in het zuid-oostelijk stadsdeel, in Meester Cornelis, het adres was Bidara Tjina 76 (thans: Jalan Iskandar Dinata 76). Het gebouw, daterend uit 1938, bestond uit een kerk en enige grote zalen, in een vierkant rondom een binnenplaats gelegen; het werd in maart 1945 ingericht als ziekenhuis voor de zieken uit de vrouwenkampen in Batavia en omgeving.

 

Kampcommandant          

Dr Mitsufuji (03.45-08.45); Fukui (hoofd hospitaal)

 

Kampbewaking

Kanayama (Japanse soldaat)

 

Kampleiding

Kinderafdeling: Moeder overste

 

Doktoren

Dr AM.G.Cramer, kinderarts, lt kol. Dr Maisey, Dr H.A.P.C.Oomen, Dr Smit

 

Transporten (deels volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 04.03.45

Bat: Tjideng

 

50

 

vp (1)

 04.03.45

Bat: Tjideng

 

70

 

zk,zv

 01.04.45

Bat: Kramat

 

170

 

vp

 01.04.45

Bat: Kramat

 

?

 

zk,zv

 01.04.45

Bat: ADEK

 

33

 

vr,ki

 17.05.45

Band: Tjihapit

 

499

 

zk,zv

 09.07.45

Bat: Tjideng

 

?

 

zk,zv

 09.07.45

 

Bat: Tjideng

?

 

vr,ki

 xx.xx.45

 

Bat: Mater Dolorosa

20

 

vp (2)

 xx.xx.45

Bat: Mater Dolorosa

 

20

 

vp (3)

 xx.xx.45

Bat: Mater Dolorosa

 

100

 

zm (4)

xx.xx.45 (5)

 

Overleden

100

 

zm,zv

 23.08.45

 

 

 

1200

zk,zv,zm,vp

Afkortingen/Noten

vp=verplegend personeel, zk=zieke kinderen, zm=zieke mannen, zv=zieke vrouwen

Band=Bandoeng, Bat=Batavia

(1) de eerste bewoners van het kamp: om de opvang van de zieken voor te bereiden

(2) een deel van de groep uit Tjideng, die de opvang van zieke mannen in Mater Dolorosa ging voorbereiden

(3) de groep uit Tjideng keerde terug naar Sint Vincentius

(4) in verband met het overvolle Mater Dolorosa kwam één groep ernstig zieke mannen naar Sint Vincentius

(5) in de periode van mei tot augustus 1945

 

Verplegend personeel

Op 4 maart 1945 kwam met een vrachtauto een groep van 50 vrouwen (met hun kinderen, totaal ongeveer 50 personen) uit Tjideng, die de komst van (ernstig) zieke vrouwen en kinderen uit de burgerkampen van Batavia moesten voorbereiden. Deze groep werd ondergebracht op de eerste verdieping in één van de slaapzalen; men sliep op stapelbedden. - Het eten was er iets beter dan in Tjideng: soms kreeg men wat extra. – Twee maal per dag werd er een appèl gehouden, totaal 100 à 150 personen. – Het werk bestond uit het verzorgen van de zieken en het schoonhouden van de zalen.

Een deel van de Tjideng-groep werd later nog overgebracht naar Mater Dolorosa, dat ingericht moest worden als ziekenkamp voor ernstig zieke mannen en oudere jongens uit de burgerkampen in Bandoeng/Tjimahi. Zij keerden bijna allemaal na enige weken naar Sint Vincentius terug om hun werk voor de zieken aldaar weer voort te zetten.

 

Nonnen

De nonnen hadden een eigen afdeling. – Zij werkten in de verpleging en in de keuken. – Zij liepen altijd in uniform. – De Moeder-overste was hoofd van de kinderafdeling.

 

Zieken

Regelmatig kwamen er zieken-transporten binnen (de zieken werden vervoerd met vrachtauto’s). Bij aankomst waren de meeste ernstig ziek; zij lagen in bedden. Er waren maar weinigen, die beter werden en naar hun kamp werden terug­gebracht. Het sterftepercentage was hoog. Vele zieken hadden dysenterie en hongeroedeem. – Er was op de eerste verdieping (naast de zaal met de Tjideng-groep) een ziekenzaal met ongeveer 100 zieken. - Er was een aparte zaal voor TBC-patiënten.

Op het laatst kwam nog een groep zwaar ziek mannen uit Mater Dolorosa; voor hen werd de kapel als ziekenzaal ingericht; er lagen ongeveer 100 mannen.

 

Sterfgevallen

Op één van de galerijen stond een schoolbord, waarop elke dag de namen werden opgeschreven van diegenen, die waren overleden. Elke dag werden de doden, gehuld in een tikar, met een kar opgehaald en weggebracht (niemand wist waarheen, niemand mocht mee). In de periode van maart tot en met eind oktober 1945 waren er 197 sterf­gevallen.

 

Mishandelingen

Fukui en Kanayama mishandelden regelmatig de doktoren Maisey en Smit; de Japanse kampcommandant Dr Mitsufuji was niet opgewassen tegen de wreedheden van zijn ondergeschikten.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 51 (gebeurtenissen tijdens de Bersiap)

Cramer, A.M.G. – St. Vincentius april 1945 – 15 augustus 1945, Ned. Tijdsch. v. Geneeskunde 129(1985)1543

Divendal, Winand – Vincentius, Moesson 15.07.85, pg 30-31

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 100-101

Graaff, Nell van de - We survived, a mother’s story of Japanese captivity, 1989

Heshusius-van der Kam, Mw A. - Persoonlijke mededeling

Jong-Thijssen, C.V. de - Het internaat in Bidara Tjina, Moesson 43/12, juni 1999, pg 17

Jut, M.A. – Ondervragingsrapport, 1946, NIOD, IC 001076

Keizer-Heuzeveldt, H.E. - En de lach keerde terug, 1982, pg 62-63

Liesker, H.A.M. - Oproep, Moesson 42, nr 9 (15.03.98), pg 4

Oldenburger, Feddo - Persoonlijke mededeling

Put, Marie-Jeanne van der – Kampziekenhuis in Jan Grootenhaar e.a. – Donkere regendruppels, 2002, pg 92-94

Raymakers-van der Put, Mw M.J. - Verslag

Schulze, Kapitein F.W. – Proces-verbaal, NIOD, IC 001940

Spijker-Moll, Mw T. – Persoonlijke mededeling

Velden, Dora van - De Japanse burgerkampen, 3e druk 1977, pg 365

Voormolen-van Vark, Mw H. - Persoonlijke mededeling

Wal-Meyneken, Suzanne van der – Nederlands-Indische Herinneringen, 2000 (uitgave in eigen beheer)

Zwitzer, H.L. - Mannen van 10 jaar en ouder, 1995, pg 307

 

Foto’s

50 Tahun Panti Asuhan Vincentius Pueri 1938-1988, pg 33, 34

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 101 (luchtfoto)

 

Plattegrond

Archief Provincialaat van de Ursulinen te Bandoeng, situatie 1962

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 101

 

Plattegrond Sint Vincentius

 

Index                   Kampen op Java