Rantau Prapat        Si Rengorengo              N-Sumatra

 

                                                                                                                                                                      9-10-2015

 

Andere benaming

Dodenvallei (bijnaam)

 

Ligging

Rantau Prapat lag ongeveer 300 km ten zuiden van Medan. Het kamp Si Rengorengo lag onge­veer 10 km van Rantau Prapat, midden in de rubberbossen aan de Bila-rivier, volkomen geďsoleerd van de buitenwereld, er waren geen kampongs in de buurt; de omgeving was moerassig.  Het kamp was ondergebracht in barakken.

 

Kampcommandanten

luitenant Tanaka, luitenant Inoue, luitenant Ikegami

 

Kampbewaking

heiho’s

 

Kampleiding

Hr W.F. van Bloemendaal čn Hr C.J.J.Hogenboom

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

03.10.44 (1)

Med: Soengei Sengkol

 

570

570

jo,ma

04.10.44 (2)

Med: Belawan Estate (ma)

 

573

1140

jo,ma

07.10.44

Med: Belawan Estate (ma)

 

315

1460

jo,ma

14.10.44

Med: St Jozef-school

 

48

1510

ma

14.12.44 (3)

Brastagi

 

182

1700

jo,om

15.12.44 (4)

Med: P.Brajan en Gloegoer

 

 

 

jo

17.12.44

TB: Batoe Satoe

 

10

 

jo

03.04.45

RP: Aek Pamienke (5)

 

108

 

jo,ma

21.05.45

RP: Aek Pamienke (6)

 

89

 

jo,ma

23.08.45

 

 

 

2000 (7)

jo,ma,om

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ma=mannen, om=oude mannen

Med=Medan, RP=Rantau Prapat, TB=Tandjoeng Balei

(1) en 04.10.44

(2) en 05.10.44

(3) en 15.12.44

(4) en 16.12.44

(5) werkkamp

(6) werkkamp, Aek Pamienke I en III

(7) waaronder ongeveer 500 jongens; totaal 120 sterfgevallen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.1, pg 76

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 31-32 (gebeurtenissen in Bersiap)

Bos, F.J. – Dagboek, NIOD IC-dagboek 103

Brandt, Willem - Zwarte moesson, 1966, pg 207-273

Drijvers, J. – Dagboek, NIOD IC-dagboek 265

Dulm, J.van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, pg 50-51; deel II, pg 47

Ende, A. van der - Wij logeerden bij de Jappen, Eigen beheer, 1969, pg 74-85

Horsman, Crit - Mag ik nu even?, 1993, pg 27-33

Jacobs, G.F. - Wedloop met de moesson

Jong, L.de - Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII, deel 11B, 1985, pg 818

Koperberg, H. - Bittere pillen en scherpe pijlen, Eigen beheer (gedichten)

Kousbroek, Rudy - Terug naar Negri Pan Erkoms, 1995, pg 174-207

Leffelaar, H.J. - De Japansche regeering betaalt aan toonder, 1980, pg 39-42

Mendes, J.F. – Dagboek, NIOD IC –dagboek 127

Noord Sumatra in Oorlogstijd, APII 1942, Stichting Noord Sumatra Documentatie, 1995

Noord Sumatra in Oorlogstijd, SRR 1942, Stichting Noord Sumatra Documentatie, 1995

Noord Sumatra in Oorlogstijd, SRR 1943, Stichting Noord Sumatra Documentatie, 1995

Rijkhoek, D. - De gele mierenplaag, 1946, pg 138-225

Stelwagen, J. – Dagboek, NIOD IC-dagboek 246

Velde, J.J. van de - Brieven uit Sumatra 1928-1949, 1982, pg 117-129

Visser, A. - Een merkwaardige loopbaan, 1982, pg 177-184

 

Evacuatietransporten in september/oktober 1945

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 31-32

 

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 32 (tekening, vanuit de lucht gezien)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 51; Deel II, 2002, pg 48-53

Leffelaar, H.J. - De Japansche regeering betaalt aan toonder, 1980, pg 110-123

Lorrain, J.E.R. le – Alle foto’s ooit genomen boven, in en van Si Rengorengo

Velden, D. van – Japanse burgerkampen, 3e druk, 1977, tussen pg 504 en 505

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.1, pg 77

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel II, pg 48

 

Bersiap

31.08.45 voedsel-dropping

02.09.45 bezoek aan Aek Pamienke mogelijk

03.09.45 majoor G.F.Jacobs bezocht kamp; luitenant Sisselaar bezocht kamp

25.09.45 jongensbarak verwoest door rukwind

29.09.45 en volgende dagen: evacuatie, voornamelijk naar Medan

12.10.45 transport naar tijdelijk kamp (3 grote barakken)

02.11.45 evacuatie naar Medan voltooid (luitenant Sisselaar)

 

 

Plattegrond Si Rengorengo

 

Luchtfoto Si Rengorengo

Krantenartikel bij Luchtfoto

 

 

 

Index          Kampen op Sumatra