Kediri                    Sentono Pande              Oost-Java

 

                                                                                                                                                                                    14-5-2011

 

Ligging    

Het kamp was ondergebracht in twee gebouwen (o.a. een goedang) van de voormalige oliefabriek “Insulinde”; gebouwen en voorterrein waren omheind met prikkeldraad.

De afmeting van het gehele complex was ongeveer 35 bij 65 meter; de beide slaapvertrekken waren ieder onge­veer 8 bij 25 meter.

 

Kampbewaking

Inheems politiepersoneel, heiho’s

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

30.07.43

Omgeving

 

??

??

ma

22.09.43

Ked: Kawarasan 2

 

30

 

jo

14.10.43

Wlinggi (1)

 

5

 

jo,ma

xx.02.44

 

Tjim: 4e en 9e Bat

 

0

jo,ma

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ma=mannen

Ked=Kediri, Tjim=Tjimahi; Bat=Bataljon

(1) van de onderneming Kenongo

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 163; Deel II, 2002, pg 140

Vermeer, J. - Persoonlijke mededeling

 

 

Index                   Kampen op Java