Buitenzorg                    Sempoer                    West-Java

              

                                                                                                                                                                20-9-2010

Ligging

Het Sempoer-kamp lag in de buurt Sempoer, naast het zwembad Kedoeng Halang in de vallei van de Tjili­woeng, in het noord-oosten van de stad, achter het Militair Ziekenhuis. Het bestond uit een groep onder­officiers­woningen, waarvan er 8 werden bewoond; de overige ston­den leeg.

Het kamp was aan drie zijden omgeven door bamboe-gedek; de vierde zijde grensde aan de kali

.

Kampcommandant

lt. Sonei (luitenant)

 

Kampbewaking

Koreaanse soldaten

 

Kampleiding

Mw E.Th.Lease-de Groot (periode oktober 1942 – juli 1943)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 xx.10.42

Omgeving

 

30

30

vr,ki (1)

 xx.07.43

 

Buit: Ursulinenklooster

30

0

vr,ki

 

 

 

 

 

 

 07.08.43

Buit: Kedoeng Halang

 

25

25

kr,ma

 xx.08.45

 

Bat: 10e Bataljon

25

0

kr,ma

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, kr=krijgsgevangenen, ma=mannen, vr=vrouwen

Bat=Batavia, Buit=Buitenzorg

 (1) Britse en Amerikaanse vrouwen en kinderen

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 106

Scaf, Pam - Bogoriana, Moesson 27, nr 14 (01.03.83), pg 12

Schoorl, A.F. - Mensen onder druk, 1986, pg 17-20, 81-85

Steenis-Kruseman, M.J. van - Verwerkt Indisch verleden, Eigen beheer, 2e druk, 1990 (50 blz)

 

 

Index                    Kampen op Java