Batoe                        Sanatorium                Oost-Java

 

                                                                                                                                                                                    22-4-2011

Andere benaming

Desa Temas, Temas

 

Ligging

Batoe lag hoog in de bergen (hoger dan Malang) in het dal van de Kali Brantas, ongeveer 20 km ten noord-westen van Malang. Het sanatorium werd gebruikt als interneringskamp, maar op één afdeling waren ook TBC-patiënten.

 

Kampleiding

Hr Lakeman

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

GROEP 1

 

 

 

 

xx.03.42

Omgeving (1)

 

200

200

vr,ki (2)

xx.12.43

 

Tang: Tanahtinggi

200

0

vr,ki

 

GROEP 2

 

 

 

 

xx.xx.42

Omgeving

 

50

50

vr,ki (3)

23.08.45

 

 

 

50

vr,ki

Afkortingen/Noten
ki=kinderen, vr=vrouwen

Tang=Tangerang

(1) Malang en Oost-Java

(2) van Britse en Amerikaanse afkomst

(3) onder wie TBC-patiënten

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 199 (gebeurtenissen tijdens de Bersiap)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 180; Deel II, 2002, pg 150

Haas, Paula de - Indo-Europeanen in Malang, Doctoraalscriptie, 1992, pg 34

Joost, C.R.N.F. van - Verslag van een onderhoud, 03.12.64, NIOD, IC 063821

Schaik, A. van - Malang, Beeld van een stad, 1996, pg 54

 

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 260 (voorgevel 2007)

 

Naamlijsten

Groep 2: ??

 

 

Index                   Kampen op Java