Ambon                        STOVIL                   Molukken

 

 

25-11-2010

STOVIL=School Tot Opleiding Van Inlandse Leraren.

 

Ligging

De school lag aan de Ambon-baai, aan de verlengde Hatiwi-strrat, ten zuiden van het radio-station.

Er waren 3 lokalen van 6x10 m en 1 lokaal van 8x25 m. De school werd omgeven door hoog prikkeldraad (op 02-10-1942 werd een extra omheining aangebracht: een hoge houten schutting). De lokalen lagen aan drie zijden van een open veld; aan de vierde zijde grensde de zee (de baai van Ambon). Douches en WC's zaten in bijge­bouwen; één lokaal was ingericht als ziekenzaal. Het open veld werd gebruikt voor kerkdiensten.

De gezinnen zaten in dit kamp nog bij elkaar.

 

Kampcommandanten

Hatagyama, Tetsuka, Ogushi, Nakano; na 27-11-1942: Tzune Tomisawa

 

Kampbewaking

inheems politiepersoneel

 

Kampleiding

Mw J.C.Valderpoort-Wierts van Coehoorn

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

28-02-1942

Ambon: Boskamp

 

402 (1)

 

ma,vr,ki

09-04-1942

Saparoea

 

 

 

ma,vr,ki

20-04-1942

Fakfak

 

 

 

ma,vr,ki

24-04-1942

Ternate (2)

 

41

 

ma,vr,ki

24-04-1942

Batjan

 

 

 

ma,vr,ki

24-04-1942

Boeroe

 

 

 

ma,vr,ki

24-04-1942

Haroekoe

 

 

 

ma,vr,ki

24-04-1942

Ceram

 

 

 

ma,vr,ki

24-04-1942

Banda

 

 

 

ma,vr,ki

01-05-1942

Manokwari

 

41

 

ma,vr,ki

09-05-1942

Banda

 

20

 

ma,vr,ki

25-08-1942

Manokwari

 

 

 

ma,vr,ki

23-09-1942 (3)

Kei: Langoer (4)

 

7 (5)

 

ma

23-09-1942 (3)

Aroe-eilanden (4)

 

 

500

ma

27-11-1942

 

Ambon: Tantoei (ma)

141

340

jo,ma

28-12-1942

 

Ambon: Tantoei (vr)

340

0 (6)

vr,ki

Afkortingen/Noten
jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Kei=Kei-eilanden

(1) waaronder ongeveer 150 kinderen

(2) bij aankomst op Ambon eerst tijdelijk naar het fort (in een barak)

(3) tot en met 27.09-1942

(4) missionarissen (van het Heilig Hart)

(5) 5 pastoors en 2 broeders (de bisschop en 13 pastoors werden in Langoer vermoord)

(6) totaal 12 sterfgevallen

 

Gebeurtenissen

10-05-1942             Eerste luchtaanval op Ambon (schepen in de haven)

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel 1, 2000, pg 217 (ook stadskaart van Ambon)

Fenton Huie, Shirley - Vergeten, 1994, pg 135

Stolk, Tineke - Hoe het ons verging, Eigen beheer, 1996, pg 38-60, 74

Uckerman-Tempelaars, J.C. – Ervaringen van een RK-verpleegster, NIOD, IC 032761 (17 blz, dagboek)

Valderpoort-Wierts van Coehoorn, J.C. – RIOD-vragenlijst 1947, NIOD, IC 052455 (6 blz)

Valkenburg, Rik - Het appèl is afgelopen, 1977, pg 44, 209

 

Foto’s/Tekeningen

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel 2, 2002, pg 188 (foto voorgevel van omstreeks 1930)

Velden, D. van – De Japanse Burgerkampen, 3e druk, 1977, pg 504-505

 

Naamlijsten

Valderpoort-Wierts van Coehoorn, J.C. – RIOD-vragenlijst 1947, NIOD, IC 052455 (onvolledig, 4 blz)

 

 

 

Index          Kampen Oostelijke Archipel