Soekaboemi           SOG-Meisjeshuis            West-Java

 

                                                                                                                                       2-6-2011

Ligging

Het Soekaboemisch Opvoedingsgesticht (SOG) lag aan de Tjipelangweg 6, iets ten westen van het station, iets ten noorden van de spoorlijn. Er was een Jongenshuis en een ongeveer 500 m meer westelijk gelegen Meisjes­huis.

Het kamp was ondergebracht in het Meisjeshuis.

 

Kampleiding

Aletta Berkholst

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 xx.01.43

Omgeving

 

200

200

vr,ki (1)

 02.07.43

Soek: Juliana-School

 

300

500

vr,ki

 10.07.43

 

Band: Kareës

500

0

vr,ki

Afkortinge/Noten

ki=kinderen, vr=vrouwen, zi=zieken

Band=Bandoeng, Soek=Soekaboemi

 (1) afkomstig van diverse ondernemingen, o.a. BPM, Bangka Billiton Mij

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 60 (situatie in bersiap-tijd)

Berkholst, Aletta - De Soekaboemische Opvoedingsgestichten in de oorlogsjaren 1942 t/m 1946

Diver, J. - Brief aan de redactie, Moesson 41/5 (15 november 1996)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 109; Deel II, 2002, pg 92

Gelder-Topman, E. - Persoonlijke mededeling (Bersiap)

Mahler, E. - De witte karbouw, 1992, pg 29-31

Meulmeester, A. de - Persoonlijke mededeling

Vuyk, Beb - De eigen wereld en die andere, 1978

Wallenburg-Laban, A.van - Persoonlijke mededeling

 

Foto’s

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 60 (foto voorgevel, 2007)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 109 (Jongenshuis); Deel II, pg 92 (Meisjeshuis)

Knaud, J.M. - Herinneringen aan Soekaboemi, 1976

 

 

Index          Kampen op Java