Madioen                    Redjosari                  Oost-Java

 

                                                                                                                                                                                    14-5-2011

 

Ligging

Dit kamp was ondergebracht in een huis op het emplacement van de suikerfabriek Redjosari, ongeveer 17 km ten zuidwesten van Madioen.

 

 

Transporten (volgens de Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.09.43

Omgeving (1)

 

53

53

vr,ki (2)

17.02.44

 

Amb: Banjoebiroe 10

53

0

vr,ki

Afkortingen/Noten
ki=kinderen, vr=vrouwen

Amb=Ambarawa

(1) afkomstig van diverse ondernemingen in de wijde omgeving, waar zij al werden vastgehouden

(2) van Europese afkomst

 

Literatuur:

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 163

Ruyter de Wildt, A.F.R. - Dagboek, NIOD, IC dagboek 49

 

 

 

Index                   Kampen op Java