Temanggoeng            Rawaseneng            Midden-Java

 

                                                                                                                                                                         22-9-2011

 

Andere benaming

Rowoseneng

 

Ligging

Temanggoeng lag ongeveer 20 km ten noorden van Magelang. Rawaseneng was een koffieonderneming op ongeveer 10 km ten noorden van Temanggoeng. Hier was een Rooms-Katholieke Landbouwschool gevestigd. Het kamp Rawaseneng was een opvang- en werkkamp voor dakloze Indo-Europese vrouwen en kinderen..Er was geen omheining, het kamp werd permanent bewaakt door heiho’s.

.

Kampcommandant

kapitein Ogata (Kempetai Magelang)

 

Bewaking

hoofdbewaker Weda, inheems politiepersoneel, heiho’s

 

Kampleiding

Mw Hogerhuizen

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-1942

Omgeving (1)

 

300

300

vr,ki,ma (2)

xx-07-1945

 

vrij gelaten (3)

200

100

vr,ki (4)

23-08-1945

 

 

 

100

jo,ma (5)

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) o.a. uit Ambarawa, Salatiga, Poerworedjo

(2) voornamelijk vrouwen en kinderen, slechts enkele mannen

(3) onder dwang het kamp uitgezet

(4) vrouwen met jonge kinderen

(5) oudere jongens en enige mannen

 

Omstandigheden

regime                  streng

werk                      groente verbouwen, varkens verzorgen

contacten             geen enkel contact met de buitenwereld

medische zorg     niet aanwezig

voeding                onvoldoende

 

Foto’s/Tekeningen

Dulm, J. van  e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 135 (luchtfoto)

 

Literatuur

Babtist, Hendrik B. in Jan A. Krancher, The defining Years of the Dutch East Indies, 1996, pg 148-154

Dulm, J. van  e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 153

 

 

 

Index                    Kampen op Java