Bandoeng††††††††††††††††††††† Rama††††††††††††††††††† West-Java

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 22-2-2011

 

Ligging

Het Rama-kamp bevond zich in een woonwijk in het westelijk stadsdeel, ingesloten door de Ramaweg, Sinta≠weg, Arjoena≠weg en Langsongweg.

Het kamp bestond uit kleine woningen, omheind door prikkeldraad en gedek.

 

Bewaking

inheems politiepersoneel

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.12.42 (1)

Omgeving

 

900 (2)

900

ma,vr,ki (3)

25.08.43

 

Band: Bloemenkamp

900

0

ma,vr,ki

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Band=Bandoeng

(1) en begin 1943

(2) volgens Voskuil: pg 79: 1200, pg 80: 900 personen

(3) oude en zieke mannen met hun gezinnen

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 123

Jong, L. de - Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII, deel 11B, 1985, pg 349

Tjihapit-boek, Tjihapit-ReŁnie-Commissie, 1994, pg 14, 41

Voskuil, R.P.G.A. - Bandoeng, Beeld van een stad, 1996, pg 80

 

Plattegrond

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 122; Deel II, 2002, pg 103

 

 

Index††††††††† Kampen op Java