Padang                    Provoosthuis             M-Sumatra

 

                                                                                                                                                                                    16-3-2011

Ligging

Padang lag aan de westkust, hoofdplaats van de Residentie Sumatra's Westkust. Het Provoost­huis was een militaire gevangenis en lag in het centrum van de stad. Het Provoosthuis bevatte kleine en grote kamers, èn cellen. Het eten kwam aanvankelijk uit het vrouwen­kamp (het Missiecomplex), later uit eigen keuken. Er was voldoende eten. Er was geen ziekenafdeling.

 

Kampcommandanten

Kawakami Shigeru, Bouscha

 

Kampbewaking

inheems gevangenispersoneel

 

Kampleiding         

Drs S.Nijdam (assistent-resident Fort de Kock)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

25.05.42 (1)

Padangpandjang

 

150

 

ma

06.12.42

Sawahloento

 

18

168

ma

23.12.42

 

Kempetai

5

 

ma

12.01.43

Kempetai

 

5

 

ma

13.02.43

 

Pd: Gevangenis

158 (2)

0

ma

 

 

 

 

 

 

14.04.43

Kempetai

 

150

 

ma (3)

31.10.43

 

Pd: Gevangenis

59

 

ma (3)

31.10.43

Kempetai

 

200

 

ma (3)

xx.xx.45

 

 

?

? (4)

ma (3)

Afkortingen/Noten
ma=mannen

Pd=Padang

(1) omstreeks deze datum

(2) 150 Nederlanders en 8 Engelsen

(3) Molukse arrestanten van de Kempetai

(4) 100 a 150 sterfgevallen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.2, pg 23

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 63; Deel II, 2002, pg 56

Horn, Marijke van - Zonsopgang en -ondergang in Padang en Bangkinang, Eigen beheer, 1997

Kuyl, Arie - Opgeborgen bij de evenaar, 1984, pg 32 - 63

 

 

 

Index          Kampen op Sumatra