Soekaboemi               Politieschool                West-Java

 

                                                                                                                                                                           2-6-2011

Ligging

De Politieschool lag in het noord-westelijk deel van de stad, Dr De Vogelweg 41. Aangrenzend lag het Garni­zoens-Hospitaal. Het kamp was ondergebracht in de schoolgebouwen en in het hospitaal; het kamp was omheind met prikkeldraad.

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 xx.03.42 (1)

Omgeving (2)

 

300

300

ma (3)

 14.08.42

 

Buit: Ursulinenklooster

300

0

ma

 

 

 

 

 

 

 xx.09.42 (4)

Omgeving (5)

 

150

150

ma

 xx.12.42 (6)

 

Buit: Kedoengbadak

150

0

ma

Afkortinge/Noten

ma=mannen; Buit=Buitenzorg

(1) en de daarop volgende maanden april-juli 1942

(2) Soekaboemi-stad, de Gevangenis en de omgeving van de stad

(3) o.a. ambtenaren

(4) en de daarop volgende maanden, tot in mei 1943

(5) Soekaboemi-stad en de omgeving van de stad

(6) en de daarop volgende maanden, tot in juni 1943

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 109

 

Foto’s

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 109

Knaud, J.M. - Herinneringen aan Soekaboemi, 1976

 

 

Index          Kampen op Java