Bandoeng Tjihapit West-Java

9-4-2011

 

 


Legenda

 

1. Oosterkerk

2. Saninten- of dieetkeuken

3. Polikliniek

4. Pasar

5. Toko Lux Vincet

6. Oranje- of Riouwkeuken

7. Kampbestuur

8. Japanse commandant

9. Kantoor Lux Vincet

10. Bakkerij Lux Vincet

11. Maria-school

12. Vuilstort

13. Klooster Ursulinen

14. Kampziekenhuis

15. Manga- of Doekoekeuken

16. Bakkerij Ellenbroek

17. Kruiskerk

 

 

Bron: W.J.Krijgsveld Tjihapit-boek, 1994, pg142

 

 

Index Terug naar Tjihapit