Batavia                        Tjideng                   West-Java

                                                 

                                                                                                                                                                                23-11-2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda

 

 1. Buitenpoort

13. Apekooi

 2. Binnenpoort

14. Latrines

 3. Huis Japanse kampcommandant

15. Gaarkeuken

 4. Goedang Japanners

16. Pasar

 5. Keuken heiho’s

17. Oude mannen

 6. Kantoor Japanse kampcommandant

18. Toko (sinds 15-8-1945)

 7. Goedangs

19. Lijkenhuisje

 8. Nederlandse kampleiding

20. Nonnenhuis, later Dysenterie-ziekenhuis

 9. Jongenshuizen (jongens op transport)

21. Djamboeboom

10. Ziekenhuis (voormalige school)

22. Luchtbeschermingsdienst

11. Rusthuis

23. Kantoor AMACAB en KDP

12. Sterfhuis

 

 

N.B.        De bloknummers I t/m IV in de plattegrond duiden op een andere indeling dan die met de

bloknummers 1 t/m 10 van de naamlijst.

 

 

Bron: Win Rinzema – Dit was uw Tjideng, 1989, pg 163 (Ko van Halteren)

 

 

Index                   Terug naar Tjideng