Padang                  Missiecomplex            N-Sumatra

 

                                                                                                                                                                                    12-3-2011

 

 

 

 

 

 

 

Legenda

 

a.  RK Pastorie

k.  Holl. Chin. Fröbelschool

b.  Xaverius-kerk

l.   Fraterhuis

d.  Zusterhuis

m. Fraters-MULO

e.  Meisjes-weeshuis

n.   Europese Fraterschool

f.  Zusters-MULO

o.   Holl. Chin. Fraterschool I

g.  Europese Zusterschool

p.   Holl. Chin. Fraterschool II

h.  Holl. Chin. Zusterschool I

q.   Kapel van de Zutsers

i.   Holl. Chin. Zusterschool II

s.   Maria-Vereniging

j.   Europese Fröbelschool

t.   Katholieke Meisjesbond

 

 

Bron: H. van den Bos – Vrouwenkampen Padang en Bangkinang, 1998, pg A19

 

 

Index          Terug naar Missiecomplex