Palembang                  Pladjoe                   Z-Sumatra

 

25-10-2010

Ligging

Pladjoe was de olieraffinaderij ten oosten van de stad, op de zuid-oever van de Moesi-rivier. Er is een stadskaart van Pladjoe in de Stedenatlas van Nederlands-Indië. Het kamp was ondergebracht in een kantoor van de BPM.

 

Kampbewaking

Japanse soldaten, inheems politiepersoneel

 

Transporten (volgens Kampatlas)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

15.03.42

Muntok

 

65

 

ma (1)

15.04.42

Pb: Gevangenis

 

60

 

ma (1)

xx.05.42

 

 

150

 

ma (2)

xx.01.43 (3)

 

Pb: Barakkenkamp

150

0 (4)

ma

Afkortingen/Noten

ma=mannen

Pb=Palembang

(1) Engelsen (uit Singapore)

(2) BPM-personeel, evacués enz.

(3) periode januari-april 1943

(4) totaal 5 sterfgevallen (allen Engelsen)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.3, pg 20

Dulm, J. van e.a. - Kampatlas, Deel I, 2000, pg 78

Waisvisz, M. – Dagboek, NIOD IC-dagboek 214

 

 

 

Index          Kampen op Sumatra