Tjimahi                     Pasir Benteng               West-Java

 

                                                                                                                                                                     22-6-2011

Ligging

Tjimahi lag ongeveer 10 km ten westen van Bandoeng. De rubberonderneming Pasir Benteng lag ongeveer 35 km ten zuid-westen van Bandoeng, aan de voet van de berg Kendeng. Het was bereikbaar via Tjililin, dan 5 km verder naar het zuiden, dan afslag naar rechts, na 6 km weer naar rechts (smal pad) tot kali Tjitaroem. Het kamp had geen omheining.

Dit kamp was een landbouwkolonie (oebi en groenten) voor Indo-Europese jongens; het werd ingericht, toen het kamp Goenoeng Haloe vol was.

 

Contactpersoon in Bandoeng

F.J.Suyderhout, hoofd Indo-Comité

 

Kampleiding

E.Ch.Grünewald, R.W.Schmidt, A.L.Orth (Indo-Eurpese politiemannen)

 

Kamparts

Hr O.Spruyt (semi-arts)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

18.01.45

Omgeving (1)

 

28

150 (2)

jo (3)

18.01.45

Tjim: Goenoeng Haloe

 

5

 

jo (3)

15.02.45

Omgeving (1)

 

38

 

jo (3)

22.03.45

Omgeving (1)

 

50

 

jo (3)

12.05.45

Omgeving (1)

 

49

 

jo (3)

23.08.45

 

 

 

170 (4)

jo

Afkortingen/Noten

jo=jongens (van 16 tot 23 jaar)

Tjim=Tjimahi

(1) voornamelijk Bandoeng

(2) volgens Mary van Delden ongeveer 120

(3) allen Indo-Europeanen (met hun gezinnen)

(4) eind augustus 1945 werd het kamp opgeheven en werden de kampbewoners naar Bandoeng overgebracht

 

Werkzaamheden

Rubber tappen, grondbewerking, corvee-diensten

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 69 (situatie in bersiap-periode)

Bouwer, Jan - Het vermoorde land, 1988, pg 312 e.v., 317 (Randoe Banteng), 346

Brugmans, I.J. – Nederlands-Indië onder Japanse bezetting, pg 469 (oproep tot aanmelding)

Delden, Mary van – Bersiap in Bandoeng, 1989, pg 98 en 115 (voetnoot 33)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 83 (lokatie), 111-112

Quack, R.B. – RAPWI-rapport Bandoeng, NIOD, IC 054.943, pg 3

Suyderhoud, F.J. – Dagboek-aantekeningen 1944-1945, NIOD, IC 064051

Velden, Dora van - De Japanse burgerkampen, 3e druk, 1976, pg 448

 

Naamlijst Pasir Benteng

 

 

Kaart lokatie Pasir Benteng

 

Index                     Kampen op Java