Bandoeng Pasar Andir West-Java

 

22-2-2011

Ligging

Het Pasar Andir-kamp was een pasar-complex aan de Waringinweg in het westelijk stadsdeel.

Het kamp was ondergebracht in enige markthallen.

 

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.08.42

Omgeving

 

550

550

ma

06.09.42

 

Band: Stella Maris

500

50

ma

xx.10.42

Band: Stella Maris

 

500

550

ma

25.11.42

 

Band: Palace Hotel

550

0

ma

Afkortineg/Noten

ma=mannen

Band=Bandoeng

 

Literatuur:

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 122

Ee, Mick van Boys Town, pg 14

Voskuil, R.P.G.A. - Bandoeng, Beeld van een stad, 1996, pg 80

 

 

Index Kampen op Java