Palembang ††††††††††††† Gevangenis††††††††††††††† Z-Sumatra

 

25-10-2010

Ligging

De Gevangenis lag in het centrum van de stad, ten noorden van de Moesi-rivier, aan de Gevange≠nisweg, direct ten noorden van de Kraton. Dit gebouw wordt op de stadskaart van Palembang in de Stedenatlas van Nederlands-IndiŽ vermeld.

 

Kampcommandanten

luitenant Miachi

 

Kampbewaking

inheems gevangenispersoneel

 

Kampleiding:

Hr D.J.A. van der Vliet

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

01.04.42

Pb: Boekit Besar

 

180 (1)

 

ma

04.04.42

Lahat

 

60

 

ma (2)

08.04.42

Omgeving

 

180

 

ma

15.04.42

Pladjoe

 

60

480

ma (3)

16.01.43

 

Pb: Barakkenkamp

480

0

ma

Afkortingen/Noten

ma=mannen

Pb=Palembang

(1) 150 Nederlanders en 30 Engelsen

(2) ambtenaren Binnenlands Bestuur en politie

(3) allen Engelsen

 

Literatuur

Bemmel, Timothťe van - 50 jaar inzet voor Zuid-Sumatra, 1988, pg 37

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-IndiŽ, Deel 3.3, pg 19

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 76, Deel II, 2002, pg 69

Jeffrey, Betty - White coolies, 1954, pg 35

Waisvisz, M. Ė Dagboek, NIOD IC-dagboek 214

 

Foto's/Tekeningen

Diessen, J.R. en R.P.G.A.Voskuil - Boven IndiŽ, 1993, pg 50 en 51 (luchtfoto)

 

 

 

Index††††††††† Kampen op Sumatra