Palembang            Barakkenkamp            Z-Sumatra

 

25-10-2010

Andere benaming

Poentjak Sekoening

 

Ligging

De barakken lagen op een rechthoekig terrein in het westen van de stad (ongeveer zo groot als een voetbalveld); het kamp was eerst in gebruik als mannenkamp, later als vrouwenkamp.

Tijdens de periode van het vrouwenkamp lagen langs de beide lange zijden de barakken (aan de ene zijde voor de Nederlandse, langs de andere zijde voor de Engels sprekende vrouwen en kinderen, aan de ene korte zijde de keuken, aan de andere korte zijde de ingang met daarnaast het kantoor van de Jap en het hospitaaltje. Op het middenterrein lag een pendopo. In iedere barak (hut) zaten ongeveer 60 personen (er waren ongeveer 10 barakken).

 

Kampcommandanten:         

kapitein Seki, Ito (ondercommandant)

 

Kampbewaking

inheems politiepersoneel, heiho’s

 

Kampleiding

Mannenkamp: Hr D.J.A. van der Vliet (Ned.), Hr Penryce (Eng.), Hr A.Oranje (Ned.)

Vrouwenkamp: Moeder-overste Laurentia (Ned), Mw G.B.Hinch (Eng.)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

MANNENKAMP

 

 

 

 

16.01.43

Pb: Gevangenis

 

480

 

ma

xx.02.43 (1)

Pb: Pladjoe

 

150

 

ma (2)

11.04.43

Pb: Talang Semoet

 

9

 

jo

19.09.43

 

Muntok: Gevangenis

639

0

jo,ma

 

VROUWENKAMP

 

 

 

 

20.09.43

Pb: Talang Semoet

 

500

 

vr,ki

20.09.43

Pb: Charitas-hospitaal

 

40

 

no

24.04.44

Djambi

 

30

 

vr,ki

24.05.44

Teloekbetoeng

 

48

 

vr,ki

04.11.44 (3)

 

Muntok: Barakkenkamp

615 (4)

0 (5)

vr,ki

Afkortingen/Noten
jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, no=nonnen, vr=vrouwen

Pb=Palembang

(1) gedurende de maanden februari-april 1943

(2) ex-werkers van Pladjoe, o.a. evacués van Java

(3) in 3 transporten gedurende 10 dagen

(4) ongeveer 450 Nederlanders (waaronder 50 nonnen) en 150 Engelsen

(5) totaal 5 sterfgevallen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.3, pg 17

Bemmel, Timothée van - 50 jaar inzet voor Zuid-Sumatra, 1988

Colijn, Helen - De kracht van een lied, 1989, 1995, pg 114-158

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 76-77

Fenton Huie, Shirley - Vergeten (interviews), 1995, pg 118-125

Folkeringa, Jelle - Eelt, Kind in Japans kamp, 1993

Jeffrey, Betty - White coolies, 1954, pg 83-132

Kenny, Catherine - Captives: Australian army nurses in Japenese prison camps, pg 69-84

Simons, Jessie Elizabeth - In Japanese hands: Australian nurses as POW's, 1985

Waisvisz, M. – Dagboek, NIOD IC-dagboek 214 (mannenkamp)

Warner, Lavinia - Women beyond the wire: a story of prisoners of the Japanese 1942-45, 1982

 

Foto’s/Tekeningen

Warner, Lavinia - Women beyond the wire: a story of prisoners of the Japanese 1942-45, 1982, pg 114 (barak)

 

 

 

 

Index          Kampen op Sumatra