Pati                          Pakis Tajoe           Midden-Java

 

                                                                                                                                                                                    14-5-2011

Ligging

Pati lag ongeveer 70 km ten oosten van Semarang aan de kustweg naar Soerabaja. Pakis Tajoe was een suiker­fabriek, dicht bij het plaatsje Tajoe aan de noordkust van Java, ongeveer 25 km ten noorden van Pati.

Het kamp was ondergebracht in een bijgebouw op het emplacement van de suikerfabriek, omheind met prik­kel­draad

.

Kampbewaking

plaatselijk politiepersoneel

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.xx.43

Omgeving

 

 

 

ma (1)

28.08.43

Omgeving

 

 

40

ma (2)

20.01.44

 

Band: 15e Bat (3)

40

0

ma

Afkortingen/Noten
ma=mannen

Band=Bandoeng; Bat=Bataljon

(1) burgers, o.a. BPM-medewerkers, doktoren

(2) missionarissen, o.a. Broeders van Huybergen uit Koedoes

(3) transport per trein, in Semarang veel mannen van elders erbij (totale treinreis duurt 40 uur)

 

Literatuur:

Brs van Huybergen, Gedenkboek 1920-1970, pg 66

Dulm, J. van  e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 159

 

 

Index                   Kampen op Java