Tjimahi                    Padalarang                West-Java

 

                                                                                                                                                                                3-1-2011

 

Ligging

Padalarang lag ongeveer 15 km ten noord-westen van Tjimahi.

 

Het kamp Padalarang bevond zich in het Groot-Zendingsgebouw van de Adventisten in de onmiddellijke omge­ving van Padalarang. Het kamp was omgeven door prikkeldraad.

 

Kampleiding

Nel Balinge

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 01.11.42

Omgeving

 

500

500

vr,ki (1)

 01.08.43

 

Vrijgelaten (2)

500

0

vr,ki

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) 175 vrouwen en 325 kinderen van Menadonese en Molukse afkomst, behorende tot een groep van oor­spron­

      kelijk ongeveer 2000 vrouwen en kinderen van KNIL-soldaten van Javaanse, Molukse, Minahassische,

      Timorese en Batakse afkomst, die zich in de bergen van Tjipagerang (enige km ten noorden van Tjimahi)

      bevonden.

(2)  Zuster Nel Balinge neemt 35 (wees)kinderen mee naar een huis in Tjimahi, de overigen mogen “naar huis”.

 

Literatuur

Cluysenaar, Micha, Pelita-nieuws, maart 1994, pg 4-5

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 111

Immerzeel, B.R. en F. van Esch - Verzet in Nederlands-Indië, 1993, pg 57-74

 

 

 

Index                   Kampen op Java