JAVA: POW-nummers Bunsho II: Bandoeng en Tjimahi

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 18-4-2013

 

Datum

Laagste

nummer

Hoogste

nummer

Totaal

Kamp van uitgifte

Herkomst

1.3.1944

1

8600

8600

15e Bataljon

aanwezig

1.3.1944

8601

10000

1400

Bloemenkamp

aanwezig

1.3.1944

10.001

21389

11389

Tjihapit

aanwezig

1.3.1944

21390

26891

5502

KareŽs

aanwezig

1.3.1944

26892

36000

9109

Kamp 4 (1)

aanwezig

1.3.1944

36001

39164

3164

Baros 5 (2)

aanwezig

1.3.1944

39165

40268

1104

Baros 6

aanwezig

 

 

 

 

 

 

1-9.4.1944

40269

40290

22

Kamp 4 overled

 

10.4-8.5.44

40324

40374

51

Kamp 4 overled

 

1-31.3.44

40402

40428

27

Kamp 4 overled

 

 

40429

41040

612

div. kampen

Bunsho I + II

29.3.1944

41041

41064?

24

Tjihapit

Bandoeng: Tjiboen

31.3.1944

41065

41096?

32

Tjihapit

Bandoeng: PID

19.4.1944

41097

41115?

19

Tjihapit

Djokja

26.4.1944

41116

41136

21

Tjihapit

Soerabaja

8.5.1944

41137

41150?

14

Tjihapit

Madioen

5.1944

41151

41159

9

onbekend

onbekend

20.5.1944

41160

41170

11

Tjihapit

onbekend

26.5.1944

41171

41182

12

Tjihapit

onbekend

26.6.1944

41183

41236?

54

onbekend

onbekend

26.6.1944

41237

41244?

8

Tjihapit

onbekend

27.6.1944

41245

41281?

37

Tjihapit

onbekend

14.7.1944

41282

41395?

114

Tjihapit

Bandoeng: Tjiboen

1944

41396

41404?

9

onbekend

onbekend

30.10.1944

41405

41408

4

Tjihapit

4 babyís

1.11.1944

41409

41423?

15

Tjihapit

Bandoeng: Tjiboen

11.1944

41424

41470?

47

onbekend

onbekend

27.11.1944

41471

42000?

530?

Kamp 4+Baros 6

Bat: Grogol

27.11.1944

42001

42545?

545?

Tjim: mannen

Bat: Grogol?

11.44-8.45

42546

42578?

33?

onbekend

onbekend

20.1.1945

42579?

42654?

76

Tjihapit

Band: Bantjeui

7.2.1945

42655

42684?

29

Tjihapit

Tjilatjap

26.2.1945

42685

42816

132

Baros 6

Bat: div. kampen

2.3.1945

 

42817

1

Tjihapit

1 baby

1945

42818

42856?

39

onbekend

onbekend

16.4.1945

42857

42903

47

Tjihapit

Band: Bantjeui

17.5.1945

 

42904

1

Tjihapit

1 baby

5-8.1945

42905

42930?

26?

onbekend

Bat: o.a. Kramat

Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Kamp 4 = 4e en 9e Bataljon, mannen=mannenkampen, overled=overledenen,

Tjiboen=Tjiboemoet

(1) 28463 t/m 29242 Militair Hospitaal ??

(2) waaronder de jongensafdeling met ongeveer 430 jongens met de nummers 37401-37830

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Index