Pekalongan       Nieuwe Gevangenis     Midden-Java

                                                 

                                                                                                                                                                                            14-5-2011

Andere benaming

Grote Gevangenis, Grote Boei

 

Ligging

De Nieuwe Gevangenis lag aan de westzijde van de grote weg van de stad naar zee (de Boomweg), ongeveer halverwege.

 

Kampbewaking

Inheems gevangenispersoneel

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.03.42 (1)

Omgeving

 

170

170

ma (2)

07.06.42

Teg: Gevangenis

 

100

270

ma

xx.07.42

Poerworedjo

 

20

290

ma (3)

xx.09.42

Cher: Gevangenis

 

20

310

ma

xx.09.42

Pwkt: Gevangenis

 

170

480

ma (4)

xx.10.42

 

Ngawi: Fort vd Bosch

280

200

ma (5)

xx.12.42

 

Peka: MULO

120

80

ma

xx.09.43

 

Band: Soekamiskin

80

0

ma

Afkortingen/Noten

ma=mannen

Band=Bandoeng, Cher=Cheribon, Pwkt=Poerwokerto, Teg=Tegal, Peka=Pekalongan

(1) periode maart tot mei 1942

(2) o.a. ambtenaren Binnenlands Bestuur, stadswacht

(3) broeders

(4)  o.a. ambtenaren uit residentie Banjoemas

(5) ambtenaren en broeders van het klooster in Poerworedjo

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 93-94 (gebeurtenissen in Bersiap)

Br Josserandus Koopmanschap - De Broeders van Liefde in de Missie van Java, 1996, pg 25

Br Nicasius - Brief aan het Moederhuis 21.09.45, Archief Broeders van Liefde

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 132

Liesker, H.A.M. – Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 231 ( I.J.H.P. le Cocq d’Armandville,  Pemalang)

 

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 94 (foto voorgevel, 1915 en 2007)

Liesker, H.A.M. – Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 232, 234

 

Naamlijst

Liesker, H.A.M. – Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 233 (27 personen)

 

 

 

Index                   Kampen op Java