Muntok ††††††††††††††††††† Gevangenis†††††††††††††† Z-Sumatra

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 18-2-2022

Ligging

Muntok lag op het eiland Bangka, op de meest westelijke punt. Volgens de stadskaart van Muntok in de Stedenatlas van

Nederlands-IndiŽ lag de Gevangenis in het noord-oostelijk stadsdeel.

 

In februari 1942 werden schipbreukelingen uit Singapore behalve in het Politie≠bureau en in de Bioscoop ook opge≠sloten

in deze Gevangenis. De voormalige Gevangenis (koelie≠gevange≠nis?) was een U-vormig gebouw; in februari 1942 werden

hier de vrouwen en kinderen in de ene vleugel, de mannen in de andere vleugel onderge≠bracht; de Japanse bewakers zaten

in de verbindende vleugel.

 

Kampcommandanten

Mannenkamp: luitenant Miachi, kapitein Seki

 

Kampbewaking

Japanse soldaten

 

Kampleiding

Mannenkamp: Hr A.Oranje (resident van Palembang, 9.43-8.44), J.A.Vorstman (8.44-3.45)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

VLUCHTELINGENKAMP

 

 

 

 

15.02.42 (1)

Omgeving

 

500 (2)

500

ma,vr,ki (3)

02.03.42

 

Pb: Boekit Besar

335 (4)

165

ma,vr,ki

15.03.42

 

Pb: Pladjoe

65

100

ma

20.04.42

 

Pb: Talang Semoet

100

0 (5)

vr,ki

 

MANNENKAMP

 

 

 

 

19.09.43

Pb: Barakken

 

639

 

ma

27.09.43

Benkoelen: Gevangenis

 

48

 

ma

27.09.43

Djambi: Gevangenis

 

20

 

ma

27.09.43

Teloekbetoeng: Klooster

 

49

 

ma

28.10.43

Kempetai

 

2

 

ma

30.05.44

Pangkalpinang: Gevangenis

 

200

960

ma

26.02.45

 

LL: Belalau (ma)

230

 

ma

05.03.45

 

LL: Belalau (ma)

230

 

ma

12.03.45

 

LL: Belalau (ma)

233

0 (6)

ma

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

LL=Loeboek Linggau, Pb=Palembang

(1) tot en met 20.02.42

(2) volgens Catherine Kenny: 600 personen

(3) Engelse en Australische vluchtelingen en schipbreukelingen

(4) 30 mannen en 305 vrouwen en kinderen

(5) totaal 3 sterfgevallen

(6) totaal 270 sterfgevallen

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-IndiŽ, Deel 3.3, pg 16

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 73, Deel II, 2002, pg 67

Jeffrey, Betty - White coolies, 1954, pg 15-26 (feb. 1942)

Kenny, C. - Captives: Australian army nurses in Japenese prison camps, 1986, pg 29-41 (feb. 1942)

MacDougall, William H., 1951, By Eastern Windows: the story of a battle of souls and minds in the

†††††† prison camps of Sumatra, London, Baker Ltd

Neilen, M. - Japanse kampen, Drukkerij Missiehuis, Sittard, pg 25-55

Waisvisz, M. Ė Dagboek, NIOD IC-dagboek 214 (mannenkamp)

Het Apostolisch Vicariaat van Palembang tijdens en na de Jap. bezet., Ind. Missie T. 25(1946)pg 103-108

 

 

 

Index†††††††† Kampen op Sumatra