Moentilan                    Moentilan              Midden-Java

 

                                                                                                                                                                      31-10-2017

Andere benaming

Bunsho III Kamp 13 (Japanse administratie)

English

Ligging

Moentilan lag aan de weg van Magelang naar Jogjakarta.  Het kamp was ondergebracht in de gebouwen van het Xaverius-college (Paters Jezuďeten): de kerk, het hoofdgebouw en de leslokalen.

 

Japanse commandant in Magelang

Sakai (van 06.44 tot 03.45), Ueda (van 03.45 tot 08.45)

 

Plaatselijke kampcommandant

Shiraishi (tot 06.45), Yokoyama (per 06.45)

 

Kampleiding

Mw B.Bueninck-Schot, Mw J.H.Bussing-Wildbergh

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

27.12.42

Omgeving

 

70

70

vr,ki,ma (1)

15.07.43

Omgeving (2)

 

100

170

no

25.09.43

Soer: Darmowijk

 

686

 

vr,ki (3)

29.09.43

Soer: Darmowijk

 

700

 

vr,ki (3)

05.10.43

Soer: Darmowijk

 

700

2324

vr,ki (3)

05.10.43

Madoera

 

150

 

vr,ki

13.10.43

 

Sala: Djoen Eng

46

 

ma (4)

06.11.43 (5)

Magelang

 

60

 

vr,ki (6)

24.11.43

 

Mendoet (7)

101 (8)

 

no,ma

25.01.44

 

Magelang

13

 

vr (9)

28.01.44

Magelang

 

2

 

vr (9)

28.01.44

 

Magelang

2

 

vr (9)

14.02.44

 

Tjim: 4e en 9e Bat

100

 

jo,om

19.03.44

Mendoet (6)

 

101 (8)

 

no,ma

19.03.44

Tegal/Pemalang (10)

 

30

 

no

10.05.44

 

Buit: Kota Paris

17

 

vr,ki

15.11.44

Band: Tjihapit

 

700

 

vr,ki

05.01.45

Amb: Ambarawa 7

 

479

 

vr,ki

06.01.45

 

Amb: Ambarawa 7

170 (11)

 

jo,om

27.05.45

Solo: Ziekenzorg

 

475

 

vr,ki

28.05.45

Solo: Ziekenzorg

 

620

 

vr,ki

09.06.45

Soer: Camphuislaan

 

16

4515

vr,ki

05.08.45 (12)

 

Amb: Ambarawa 6

554

 

zv

05.08.45 (13)

 

Amb: Ambarawa 7

130

 

no

07.08.45 (14)

 

Amb: Banjoeb 10

2094

 

vr,ki

13.08.45

 

Amb: Banjoeb 12

350

 

vr,ki

xx.08.45

 

Amb: Banjoeb 11

??

 

vr,ki

19.08.45 (13)

 

Amb: Banjoeb 12

877

0 (15)

vr.ki

Afkortingen/Noten

 jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, no=nonnen, om=oude mannen, vr=vrouwen, zv=zieke vrouwen

Amb=Ambarawa, Band=Bandoeng, Buit=Buitenzorg, Soer=Soerabaja, Solo=Soerakarta, Tjim=Tjimahi

Banjoeb=Banjoebiroe, Bat=Bataljon, Ziekenzorg=Ziekenzorg/Boemikamp

(1) mannen zijn Broeders van de Katholieke Missie

(2) Tjilatjap, Karanganjar, Wonosobo, Poerworedjo, Poerwokerto

(3) van marinemensen

(4) broeders

(5) tot en met 08.11.43

(6) van werkende mannen

(7) RK-schoolinternaat

(8) 100 nonnen en 1 pater

(9) t.b.v. dwangprostitutie

(10) met kort verblijf in Mendoet

(11) 150 jongens en 20 oude mannen

(12) en 06.08.45

(13) tot en met 22.08.45

(14) tot en met 12.08.45

(15) inclusief doden: tot 01.03.44 totaal 5 doden, van 01.03.44 tot 14.08.45 totaal 135 doden

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 74-75

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 153-154

Fenton Huie, Shirley - Vergeten , 1995, pg 143 (vertaling van “The forgotten ones”)

Fenton Huie, Shirley - The forgotten ones, 1992 (interviews)

Legemaate, H.J. - De laatsten der kolonialen (hfdst Moentilan, hfst Banjoebiroe), hjlegemaate@versatel.nl 

Lenderink-Talsma, E. - Vierduizend mensen en een koeiekop, 1995, pg 55-80

Tieleman, H. en R. - Het rattevel, 1995, pg 223-229

Wendelaar Bonga, Dieuwke - Eight prison camps, 1996, pg 109-130

Zr Godelieva - Brief aan het moederhuis, Archief Zrs OLV van het H.Hart

Zr Marcella - Brief aan het moederhuis, Archief Zrs OLV van het H.Hart

 

Foto’s/Tekeningen

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 153 (luchtfoto); deel II, 2002, pg 135

Lenderink-Talsma, E. - Vierduizend mensen en een koeiekop, 1995, pg 58 (toegangspoort)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 74

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 154

 

 

Plattegrond Moentilan

 

Naamlijst

Alfabetische naamlijst

 

Naamlijst overledenen

Alfabetisch

Volgorde overlijden

 

 

Index          Kampen op Java