Tjimahi               Militair Hospitaal          West-Java

 

                                                                                                                                                                                24-5-2011

 

Ligging

Tjimahi lag ongeveer 10 km ten westen van Bandoeng.

 

Het Militair Hospitaal lag in het westelijk stads­deel ten zuiden van de spoorlijn; het fungeerde als kamp­ziekenhuis voor krijgsgevangenen en burger-geïnterneerden (mannen en oudere jongens). Het kamp­ziekenhuis bestond uit enige paviljoens en was omheind met prikkeldraad.

In mei 1945 werd het hospitaal geheel ontruimd; hierna werd het gebruikt voor behandeling van Japanse militai­ren. Op 25-09-1945 werd het door de Japanners overgedragen aan de RAPWI-autoriteiten ten behoeve van de behandeling van ex-geïnterneerden van de Japanse kampen.

 

Kampcommandant

kapitein Sakai (arts)

 

Kampleiding

Dr  M.M.G.Woensdrecht

 

Bewaking

Koreanen, heiho’s

 

Transporten (deels volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 v.a. 06.44

Tjim: 4e en 9e Bataljon

 

 

 

om,zj,zm

 v.a. 06.44

Tjim: Baros 5

 

 

 

om,zj,zm

 v.a. 06.44

Tjim: Baros 6

 

 

 

om,zj,zm

 25.11.44

 

Amb: Ambarawa 8

 

 

om (1)

 10.04.45 (2)

 

Tjim: Baros 6 (3)

600 (4)

 

zj,zm

 xx.05.45

 

Bat: Mater Dolorosa

 

0

zj,zm

Afklortingen/Noten

om=oude mannen, zj=zieke jongens, zm=zieke mannen

Amb=Ambarawa, Bat=Batavia, Tjim=Tjimahi

(1) samen met de oude mannen uit de andere mannenkampen in Bandoeng en Tjimahi (totaal 700)

(2) volgens Hans Liesker 12.04.45

(3) Willemstraat-deel van Baros 6 (geheel daarvoor vrijgemaakt)

(4) 500 zieken en 100 man verzorgend personeel (23 doktoren, 80 verplegers)

 

Omstandigheden

Voedsel          Er werd eten gestolen door het keukenpersoneel, waardoor de zieken veel honger leden (zij kregen

                        minder dan 150 gram rijst pppd); na de verhuizing naar Baros 6 kwam hier een einde aan.

 

Sterfgevallen

In de periode van maart 1944 tot september 1945 waren er 659 sterfgevallen.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 69 (situatie in bersiap-periode)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 114; Deel II, 2002, pg 93

Engelenburg, Dick van - Jongenskamp Baros 6, Tjimahi 1944-45, 1990, pg 89 e.v.

Heijmans-van Bruggen, Mariska - De Japanse bezetting in dagboeken, Kamp Tjimahi 4, 2002

Heijmans-van Bruggen, Mariska - De Japanse bezetting in dagboeken, Jongenskamp Baros 6, 2003, pg 48-49

Liesker, H.A.M. - Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 365

Liesker, Hans  in H.A.M.Liesker - Jongens in de mannenkampen te Tjimahi, 1994, pg 349 (transport nr Baros 6)

Merghart, W. - Het hospitaal-kamp te Tjimahi, Stabelan 16, nr 2 (30.11.89), pg 15

Quack, R.B. – RAPWI-rapport Bandoeng, NIOD, IC 054.943, pg 4-5

Ruyter de Wildt, A.F.R. - Dagboek, NIOD, IC dagboek 49

Voskuil, R.P.G.A. - Bandoeng, Beeld van een stad, 1996, pg 81

 

Foto’s:

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 69 (foto voorgevel, omstreeks 1920)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, deel I, pg 113 (luchtfoto); deel II, pg 99 (foto voorgevel)

Engelenburg, Dick van - Jongenskamp Baros 6, Tjimahi 1944-45, Sticht. Jongenskampen Tjim. 1990, pg 24

 

Plattegrond

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 99

 

Naamlijsten

Blom, H. van der – Naamlijst overledenen, NIOD, IC 082.202

 

 

 

Index                    Kampen op Java