Batavia                    Mater Dolorosa              West-Java

 

                                                                                                                                                                     31-5-2011

Andere benaming

De Goede Herder

English

Ligging

Dit nonnen-klooster lag in het zuid-oostelijk stadsdeel Meester Cornelis. Het adres was Pasarstraat 122 (thans Raya Jatinegara Barat 122). Dit klooster behoorde aan de Congregatie van de Zusters van den Goeden Herder.

Dit klooster werd begin 1945 ingericht als ziekenhuis voor zieken uit de mannenkampen in West-Java.

 

Kampcommandant

Mitsufugi (03.45 - 08.45)

 

Kampleiding

Zuster Bank (de “directrice”)

 

Transporten (deels volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.xx.45

Bat: Sint Vincentius

 

20

 

vp (1)

10.05.45 (2)

Tjim: 4e en 9e Bataljon

 

760

 

zj,zm

10.05.45 (3)

Band: 15e Bataljon

 

523

 

zj,zm

12.05.45

Bat: Kramat

 

29

1300

no (4)

xx.xx.45

 

Bat: Sint Vincentius

20

 

vp (5)

xx.xx.45

 

Bat: Sint Vincentius

100

 

zm

xx.xx.45 (6)

 

Overleden

276

 

zj,zm

 23.08.45

 

 

 

1000

vp,zj,zm

Afkortingen/Noten

no=nonnen, vp= verplegend personeel, zj=zieke jongens, zm=zieke mannen

Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Tjim=Tjimahi

(1) een deel van de Tjideng-groep, die Sint Vincentius had ingericht als ziekenkamp

(2) en op 13.05.45, 20.05.45 en 21.05.45

(3) en op 21.05.45

(4) verpleegsters, voorheen werkzaam in het Carolus-ziekenhuis

(5) de Tjideng-groep, die het ziekenkamp inrichtte, keerde terug naar Sint Vincentius

(6) in de periode van mei tot augustus 1945

 

Verplegend personeel

Een kleine groep vrouwen (met hun kinderen, totaal ongeveer 20 personen) werd vanuit het kampziekenhuis Sint Vincentius naar Mater Dolorosa overgebracht; bij aankomst was het gebouw leeg, het was kort te voren ont­ruimd. De vrouwen moesten – net zoals zij in Sint Vincentius hadden gedaan – de komst van ernstig zieke kamp­bewoners voorbereiden. Nu ging het om mannen uit de burgerkampen in Bandoeng en Tjimahi. Na enige weken ging deze groep vrouwen en kinderen weer terug naar Sint Vincentius.

 

Nonnen

Behalve de nonnen van het klooster zelf, kwamen er nog 29 nonnen uit het Kramat-kamp om de zieke mannen te verzorgen. Een oudere zuster, zuster Bank, was de “directrice”.

 

Zieken

De zieke mannen kwamen per trein uit Bandoeng en Tjimahi in Batavia aan en werden in open vrachtauto’s van het station naar Mater Dolorosa gebracht; de meeste van hen waren lopende patiënten. Bij aankomst zagen de mannen er zeer slecht uit: zij hadden bijna geen kleren aan, waren ongeschoren, hadden holle gezich­ten en lang haar. Zij lagen op hun eigen matrasje of tikar. Het sterftecijfer was hoog: gedurende de maanden juli en augustus stierven er 10 à 12 jongens of mannen per dag.

Na de Japanse capitulatie kwamen er geen nieuwe zieke jongens en mannen meer bij, enkele werden over­­gebracht naar ziekenhuizen in Batavia; het sterftecijfer bleef nog enige tijd hoog.

 

Sterfgevallen

In de periode van mei tot augustus 1945 waren er 276 sterfgevallen.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 50 (gebeurtenissen tijdens de Bersiap)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 100

Jong. L.de - Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII, deel 11B, 1985, pg 833

Liesker, H.A.M. - Oproep, Moesson 42, nr 9 (15.03.98), pg 4

Manders, Jo - De lach uit leed geboren. pg 69-70

Rapport van War Crimes Investigation Team, NIOD, IC 080.605

Velden, Dora van - De Japanse burgerkampen, 3e druk, 1977, pg 365

Wal-Meyneken, Suzanne van der – Nederlands-Indische Herinneringen, 2000 (uitgave in eigen beheer)

Wolters, Jan - De Lazaristen-missie tijdens de Japanse bezetting, VAP 32(1946), nr 4

Zwitzer, H.L. - Mannen van 10 jaar en ouder, 1995, pg 307

 

Foto’s

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 100, 101

 

Plattegrond

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 100

 

 

Plattegrond Mater Dolorosa

 

 

Index                    Kampen op Java