Malang                    Marinekamp               Oost-Java

 

                                                                                                                                                                                21-3-2011

Andere benaming

Marinekampement

English

Ligging

Het Marinekamp (gebouwd in 1939) lag in het zuid-westelijk deel van Malang, binnen het gebied begrensd door de De Ridderweg, de Sumatraweg, de Malakkaweg en de Borneoweg. Het kamp was omheind met prikkel­draad en gedek.

Het Marinekamp was het vakantieverblijf van de Koninklijke Marine.

 

Kampcommandanten

Sukihara, Sanoda, Jikoji

 

Kampbewaking

Inheems politiepersoneel, heiho’s

 

Kampleiding

Mannenkamp: Hr W.Atkins

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

MANNENKAMP

 

 

 

 

xx.06.42

Omgeving

 

100

 

jo,ma

xx.12.42

Mal: LOG

 

400

 

jo,ma

xx.01.43

Oosthoek (1)

 

480

 

jo,ma

29.08.43

Omgeving

 

20

1000

ma (2)

17.12.43

 

Mal: De Wijk

190

 

om

20.12.43

Mal: De Wijk

 

60

 

jo,ma (3)

02.02.44

 

Mal: De Wijk

19

 

zm

02.02.44

 

Tjim: 4e en 9e Bat

850

0

jo,ma

 

VROUWENKAMP

 

 

 

 

xx.03.44 (4)

Omgeving

 

 

 

vr,ki (5)

 

 

 

 

 

 

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ma=mannen, om=oude mannen, zm=zieke mannen

Mal=Malang, Tjim=Tjimahi; Bat=Bataljon

(1) het oostelijk deel van Oos-Java

(2) alle manlijke Nederlandse missionarissen (broeders, paters, fraters, dominees, pastoors)

(3) waaronder de 6 Fraters van Utrecht

(4) en daarop volgende maanden

(5) van Indo-Europese afkomst

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 2, pg 110

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 203-204 (gebeurtenissen tijdens de Bersiap)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 178; Deel II, 2002, pg 146

Haas, Paula de - Indo-Europeanen in Malang, Doctoraalscriptie, 1992, pg 34

Jong, L. de - Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII, deel 11B, pg 350

Kappers, Theo - Begrafenisonderneming Halewijn, Moesson 32, nr 1 (15.07.87), pg 25

Kappers, Theo - In de kerstnacht ...., Moesson 31, nr 10 (december 1986), pg 10

Kaptijn, F.W. - Indische jaren in Malang (deel 1), Moesson 39 nr 5 (november 1994) pg 12

Kaptijn, F.W. - Indische jaren in Malang (deel 2), Moesson 39 nr 7 (januari 1995) pg 11

Kaptijn, F.W. - Indische jaren in Malang (deel 3), Moesson 39 nr 8 (februari 1995) pg 11

Kaptijn, F.W. - Indische jaren in Malang (deel 4), Moesson 39 nr 9 (maart 1995) pg 11

Kaptijn, F.W. - Indische jaren in Malang (deel 5), Moesson 39 nr 10 (april 1995) pg 11

Moscou-de Ruyter - Vogelvrij, 1984, pg 127

Zr OLV van Amersfoort - Onder de gevreesde vloedgolf, 1948, pg 34

 

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 204 (foto 2007)

Dulm, J. van – Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 149 (loodrechte luchtfoto)

Legemaate, H.J. e.a. - H.M. Kruiser de Ruijter, 1999, pg 97

Schaik, A. van - Malang, Beeld van een stad, 1996, pg 96, 123

 

Plattegrond

Dulm, J. van – Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 149

 

Websites

www.dutch-east-indies.com

 

 

Index                 Kampen op Java