Padang                     MV-gebouw              M-Sumatra

 

                                                                                                                                                                                    11-3-2011

Andere benaming

Maria-Vereniging, MV-schoolgebouw

 

Ligging

Padang lag aan de westkust, hoofdplaats van de Residentie Sumatra's Westkust. Het MV-gebouw lag in het centrum van de stad, schuin tegenover het Missiecomplex.

 

Kampcommandanten

zie Missiecomplex

 

Kampbewaking

zie Missiecomplex

 

Kampleiding         

zie Missiecomplex

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

07.04.42

Omgeving

 

 

 

vr,ki

18.05.42

FK: M.-kostschool

 

 

 

vr,ki

16,02,43

 

Pd: Missiecomplex

 

0

vr,ki

 

 

 

 

 

 

xx.04.43

Omgeving

 

 

 

vr,ki (1)

xx.05.43

Omgeving

 

 

 

vr,ki (1)

xx.06.43

Omgeving

 

 

317

vr,ki (1)

09.09.43

 

Pd: Missiecompex

317

 

vr,ki (1)

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, vr=vrouwen

FK=Fort de Kock, Pd=Padang

(1) van Indo-Europese afkomst

 

Literatuur

Beudell, Adolf Martin – Children of war, 1976

Holle, H.C.A. e.a. – Kampverslag van vrouwenkampen in Padang en Bangkinang, 1945, NIOD 6816

Horn, Marijke van – Zonsopgang en –ondergang in Padang en Bangkinang, Eigen beheer, 1997

Ouden-Hille, M.H. den – Ik wou dat ik een vlinder was, 1983

 

 

 

Index          Kampen op Sumatra