Malang                    Lowokwaroe               Oost-Java

 

                                                                                                                                                                                22-4-2011

Andere benaming

Centrale Gevangenis

 

Ligging

De Lowokwaroe-gevangenis (gebouwd in 1921) lag in het noord-oostelijk stadsdeel aan de uitvalsweg naar Pasoeroean en Soerabaja.

Deze gevangenis was de gevangenis van de Kempetai: er kwamen steeds nieuwe gevangenen (zowel mannen als vrouwen) en er werden steeds gevangenen over­gebracht naar diverse kampen.

 

Kampbewaking

Inheems gevangenispersoneel

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.06.42

Omgeving

 

400

400

ma

xx.07.42

 

Mal: LOG

400

0

ma

 

 

 

 

 

 

17.10.44

Omgeving

 

150

150

jo

21.12.44

Omgeving

 

50

200

jo

21.12.44

Dam: Soember Gesing

 

14

214

jo

xx.01.45

Omgeving

 

9

223

vr

xx.01.45 (1)

 

Vrijgelaten

166

 

jo,vr

06.07.45

 

Geëxecuteerd

13

 

jo

07.07.45

 

Ambarawa/Ngawi (2)

37

0 (3)

jo,vr

Afkortingen/Noten
 jo=jongens, ma=mannen, vr=vrouwen

Amb=Ambarawa, Dam=Dampit, Mal=Malang

(1) januari tot en met juni 1945

(2) in Fort Willem I respectievelijk Fort van den Bosch

(3) 20 doden (13 door executie)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 203 (gebeurtenissen tijdens de Bersiap)

Captain, Esther e.a. - Indië, een verre oorlog van dichtbij, pg 280 (?) (interview met Bep Stenger)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 174

Everaars, P. - Dampit. Een houding van verzet, Moesson 39 nr 6 (december 1994), pg 40

Kampen, E.H.J. van - In gedachten een krans voor mijn vader, Moesson 30, nr 2 (15.08.85), pg 9

Liesker, H.A.M. - Je denk, ken niet maar ken!! St. Jongens Japanse Kampen, 1997, pg 21-22

Moscou-de Ruyter, M. - Vogelvrij, 1984, pg 162

Schaik, A. van - Malang, Beeld van een stad, 1996, pg 53

Schulz, Robert in Sheri Tromp - Four years till tomorrow, 1999, pg 117-128

 

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 203

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 148

Schaik, A. van - Malang, Beeld van een stad, 1996, pg 127

 

Plattegrond

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 203

 

Oproep

Moesson 25, nr 6 (15.10.80) over “Blok Pemoeda”

 

 

 

Index                   Kampen op Java