Padang         Leger des Heils-Hospitaal  M-Sumatra

 

                                                                                                                                                                                    16-3-2011

Andere benaming

British women camp

 

Ligging

Padang lag aan de westkust, hoofdplaats van de Residentie Sumatra's Westkust. Het Leger des Heils-Hospitaal lag even ten westen van het station aan de Sawahan.

Gedurende de beginperiode van de Japanse bezetting fungeerde dit ziekenhuis als kamp-ziekenhuis voor de geïnterneerden in de kampen in Padang.  Een kleine groep Britse artsen en verpleegsters – afkomstig uit Singa­pore – was hier geïnterneerd.

 

Kampcommandanten

 

Kampbewaking

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.02.42

Singapore (1)

 

31

31

ma,vr,ki (2)

07.07.42

 

Pd: Brits kamp

9

 

ma,vr,ki

03.09.42

 

Pd: Brits kamp

3

 

vr,ki

 

 

 

 

0

vr,ki

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, vr=vrouwen

Pd=Padang

(1) op kleine bootjes langs de oostkust van Sumatra gevlucht (door Japanse schepen opgebracht)

(2) Britse, Australische en Canadese artsen en verpleegsters (met enige kinderen)

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 62

 

Naamlijsten

Bos, H. van den - Vrouwenkampen Padang en Bangkinang, Deel 2, pg C32

Fr Liberatus en Fr Sylvester - Naamlijsten, Archief Fraters van Tilburg

 

Naamlijst Leger des Heils Hospitaal

 

 

Index          Kampen op Sumatra