Koetatjane               Lawesigalagala             N-Sumatra

 

                                                                                                                                                                        15-1-2014

Ligging

Koetatjane lag in de binnenlanden aan de Alas-rivier, ongeveer 50 km ten westen van Brastagi. Lawesi­galagala lag ongeveer 20 km ten zuid-westen van Koetatjane. Er waren twee kampen: een mannenkamp en een vrouwen­kamp, ongeveer 300 meter van elkaar verwij­derd. Het mannen­kamp bestond uit 6 barakken; op 3 meter afstand was een omheining van prikkel­draad en atap.

In dit kamp werden in 1940 en 1941 Duitsers geïnterneerd. De laatste (10) Duitsers vertrokken 12.04.42 naar Kaban Djahe.

 

Kampcommandant

Satu Nishi

 

Kampbewaking

Batakse en Gajose vrijwilligers

 

Kampleiding

Mannenkamp:      Pastoor C.A.L.Rademaker

Vrouwenkamp:     Mw L.Oostwoud Wijdenes-Winkelman (9.42-8.44),

                                                            Mw A.Palmer van den Broek-Boor (8.44-10.44)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

MANNENKAMP

 

 

 

 

11.08.43

KR: Koeta Alam

 

220

220

ma

20.09.43

Lawesigalagala (vr)

 

20

 

jo (1)

30.01.44

KR: Gevangenis

 

24

 

ma

30.01.44

Lhok: Gevangenis

 

3

 

ma

05.10.44

Lawesigalagala (vr)

 

 

315

jo (2)

06.10.44

 

Med: Belawan Estate (ma)

315

0 (3)

jo,ma

 

VROUWENKAMP

 

 

 

 

23.09.43

KR: Keudah-kamp

 

610

610

vr,ki

20.09.43

 

Lawasigalagala (ma)

20

 

jo (1)

31.03.44

 

Vrijgelaten

 

 

vr,ki

08.06.44

 

Brastagi

13

 

vr,ki

05.10.44

 

Lawasigalagala (ma)

24

 

jo (2)

10.10.44

 

Med: Belawan Estate (vr)

500

0 (4)

vr,ki

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

KR=Koeta Radja, Lhok=Lohkseumawe, Med=Medan

(1) van 16 jaar en ouder

(2) van 10 jaar en ouder

(3) 4 sterfgevallen

(4) 18 sterfgevallen

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.1, pg 47

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 26 (gebeurtenissen in de Bersiap)

Brandt, Willem - Zwarte moesson, 1966, pg 222-223 (mannenkamp)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 31

Groenhart, Kristine – Leer mij je lief te hebben, 2009, pg 99 e.v.

Jacobs, An - Ontwortelden, 1947, pg 48-54 (vrowenkamp)

Kok, Pauline – Het vergeten kamp, 2013, pg 146-187 (vrouwenkamp)

Kok-Schurgers, G.Pauline – The Remains of War, 2011, pg 84-110 (vrouwenkamp)

Kruijf, E. de - Kinderen uit het Jappenkamp, Maandbl. Geest. Volksgez. 36(1981)314-329

Noord Sumatra in Oorlogstijd, AP I 1942, Stichting Noord Sumatra Documentatie 1993 (vr)

Noord Sumatra in Oorlogstijd, SRR 1942, Stichting Noord Sumatra Documentatie 1995 (ma)

Noord Sumatra in Oorlogstijd, SRR 1943, Stichting Noord Sumatra Documentatie 1995, pg 184 (ma)

Schroeff, J.P. van der - De geschiedenis van Lawe Si Galagala, Ned.T.Geneesk. 129(1985)1565-1567

Zuster Koch - Dagboek, Stichting Noord Sumatra Documentatie, 1998

 

 

Index          Kampen op Sumatra