Semarang                 Lampersari           Midden-Java

               

                                                                                                                                                                                    17-2-2011

Andere benaming

Lampersari Sompok, Bunsho III Kamp 4 (Japanse administratie)

English

Ligging

Dit kamp bestond uit een groot aantal kamponghuisjes en een school, gelegen aan weerszijden van de Lamper­sari-weg in het oosten van Semarang. Deze straat wordt vermeld op de stadskaart van Semarang in de Steden­atlas van Neder­lands-Indië.

 

Kampcommandanten

Hasegawa (van 04.44 tot 10.44), Nagata (van 10.44 tot 04.45), Hasegawa (van 04.45 tot 08.45)

 

Kampleiding

Mw W. van der Poel-Verleur, Mw J.Staartjes, Mw Jaarsma; Hr J.Buijs

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

overgebracht

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

01.11.42

Omgeving

 

150

 

vr,ki

16.12.42

Omgeving

 

200

 

vr,ki

28.12.42

Madioen, Sarangan

 

600

950

vr,ki (1)

25.02.43

Sem: Halmaheira

 

100

 

vr,ki

27.02.43

Omgeving

 

210

 

vr,ki

01.06.43

Sem: Halmaheira

 

70

 

vr,ki

03.07.43

 

Sem: Halmaheira

5

 

jo

13.08.43

Djokjakarta

 

140

 

vr,ki

25.09.43

Djokjakarta

 

140

 

vr,ki,no

22.12.43

Djokjakarta

 

140

1750

vr,ki

05.01.44

 

Sem: Halmaheira

42

 

jo

29.02.44

Mal: De Wijk

 

860

 

vr,ki

07.03.44

Mal: De Wijk

 

860

 

vr,ki

12.03.44

Soer: Darmowijk

 

250

 

vr,ki

16.03.44

Omgeving

 

16

 

jo

26.04.44

 

Band: 15e Bat

50

 

jo,ma

27.04.44

Soer: Darmowijk

 

120

 

vr,ki

09.08.44

Tjim: 4e en 9e Bat

 

2

 

ma (2)

13.09.44

Sem: Bangkong

 

406

4150

vr,ki

18.09.44

 

Sem: Bangkong

12

 

no

19.09.44

 

Sem: Bangkong

395

 

jo,om (3)

20.09.44

Sem: Bangkong

 

20

 

vr

06.11.44

Sem: Bangkong

 

15

 

no

16.11.44

 

Sem: Bangkong

2

3800

ma

28.11.44

Sem: Karangpanas

 

1660

 

vr,ki

04.12.44

Band : Tjihapit

 

850

6300

vr,ki

20.12.44

 

Sem: Bangkong

29

 

ma

28.12.44

Sem: Sompok Lama

 

150

 

vr,ki

07.05.45

Sem : Gedangan

 

800

7200

vr,ki

12.05.45

 

Sem: Bangkong

2

 

ma (4)

02.07.45

Solo: Ziekenzorg

 

756

 

vr,ki (5)

03.07.45

Sem: Halmaheira

 

28

8000

vr,ki

23.07.45

 

Sem: Bangkong

100

 

jo

23.08.45

 

Overleden (6)

282

7600

vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, no=nonnen, om=oude mannen, vr=vrouwen

Band=Bandoen, Mal=Malang, Sem=Semarang, Soer-Soerabaja, Solo=Soerakarta, Tjim=Tjimahi

Bat=Bataljon

(1) o.a. evacués van BPM

(2) artsen (via het kamp Gedangan)

(3) 305 jongens en 90 oude mannen

(4) artsen

(5) t/m 07.06.45 in 2 transporten

(6) van 19.02.44 tot 27.09.45 totaal 341 doden

 

Literatuur

Barentz-Drost, Marga - Kimura's kinderen, 1995

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 54-55

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 115-116 (gebeurtenissen na 23-8-1945)

Boissevain, Gon en Lennie van Empel - Vrouwenkamp op Java, 1981 (dagboek), 2e druk 1991

Bosman, Anneke – Kampdagboek (Tjihapit, Kamp Solo, Lampersari), 2002 (eigen beheer)

Bouwman, Rob - Twee moeders, 2000, pg 50-61, pg 80-85

Brommer, B. et al – Semarang, Beeld van een stad, 1995 (bersiap)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, pg 137-138; deel II, pg 109

Fenton Huie, Shirley - Vergeten, 1995; The forgotten ones, 1992 (interviews)

Groenou-van der Ent, W.C.H. van - Bidden onder de lappen, 1995 (Eigen beheer)

Koblitz, Franziska - Die Frauen von Lampersari, 2000, pg 63-131

Kruisman, Laurina – Lampersari, nog niet voorbij, herinneringen, 2002

Manders, Jo - Vrouwen achter prikkeldraad, 1948

Neytzell de Wilde, C. de - Een Mary Gold als verjaarscadeau, 1987

Scheer, Wilbert – De Stilte voorbij, 2007, pg 89-95

Schilling, Rita - Verloren jeugdjaren 1942 - 1946, 1995 (eigen beheer)

Stutterheim, John K. – The Diary of Prisoner 17326, 2010, pg 61-88

Vermeer-van Berkum, Carla - Kon ik maar weer een gewoon meisje zijn, 1980 (tevens overzicht pg 206-209)

Vermeer-van Berkum, Carla - Kind in Jappenkampen, 1991 (Heruitgave van Kon ik ...)

Wilton van Reede, Theo en Arjan Onderdenwijngaard - Een draad van angst, 1983 (radio-interviews)

Zrs Arme Kind Jezus - Zusters in Japanse concentratiekampen, 1946, pg 46-65

Zrs OLV van Amersfoort - Onder de gevreesde vloedgolf, 1948, pg 100-107, 120-140

Zrs Ursulinen, Interview op compact disc, Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen, nummer 75.307

 

Foto’s/Tekeningen

Barentz-Drost, Marga - Kimura's kinderen, 1995

Brommer, B. e.a. - Semarang, beeld van een stad, 1995, pg 47-53, 155

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 89-91

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, pg 138; deel II, pg 114-117

Nederlanders in Japanse kampen (catalogus tentoonstelling), 1976, pg 33, 35

Velden, D. van – Japanse burgerkampen, 3e druk, 1977, tussen pg 504 en 505

 

Naamlijsten

Ausems - Schrift met 1268 namen, 24 pg (pg 19 ontbreekt, overgebracht in EXCEL-bestand)

NN - NIOD, IC 033.305 (losse schriftvelletjes, overgebracht in EXCEL-bestand)

NN – SAIP, OP 474 (340 overledenen)

NN – SAIP, OP 474 (9e Manggaweg, A t/m H, 65 personen)

NN – SAIP, OP 474 (Han 12, zaal 41, 57 personen)

NRK – Naamlijst van 3835 familienamen (lijsten E12 t/m E 21, overgebracht in EXCEL-bestand))

Tebbenhoff, Henk - Reünielijst 01.10.88

Vries, Rinnie de – Gecombineerde naamlijst in EXCEL-bestand (in bewerking)

 

Naamlijsten overledenen

Wiessner, H. – Naamlijst van overledenen, maart 1944 – september 1945 (343 personen)

Lijst overledenen, SAIP, OP 474 (340 personen)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 54

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, pg 138

 

 

Bersiap

xx.08.45      dubbele porties rijst

22.08.45     pamfletten: Japanse capitulatie, onmiddellijk veel ruilhandel aan het gedek

28.09.45    1e treintransport naar Soerabaja (ex-bewoners van Soerabaja)

29.09.45     2e treintransport naar Soerabaja (ex-bewoners van Soerabaja)

30.09.45     3e treintransport naar Soerabaja (ex-bewoners van Soerabaja)

01.10.45     4e treintransport naar Soerabaja (ex-bewoners van Soerabaja)

14.10.45     kamp werd weer gesloten in verband met bedreigingen door extremisten

15.10.45     water werd afgesloten (extremisten zouden water hebben vergiftigd, bleek niet zo te zijn)

20.10.45     Britse troepen arriveerden in Semarang en namen de bescherming door de Japanners over

xx.11.45      Japanse tropen weer ingezet (Britse troepen moesten naar Ambarawa)

 

 

Plattegrond

volgens W. Postuma (Atlas Japanse Kampen)

 

 

Naamlijsten

Schrift Mevr. Ausems

Rode Kruis

 

 

Naamlijst overledenen

1943-1945

Op volgorde van overlijden

Alfabetisch op naam

 

 

Index                    Kampen op Java