Bondowoso            Lagere School              Oost-Java

 

                                                                                                                                                                                22-4-2011

Andere benaming

Europese Lagere School

 

Ligging

Bondowoso lag op de oostelijke punt van Java.

Het kamp was ondergebracht in een school aan de aloon-aloon en bestond uit 4 of 5 lokalen. Op het terrein waren een waterput, enkele WC's, een keuken en een wachtgebouwtje voor de bewaking. Het terrein was omgeven door gedek.

 

Kampbewaking:               

Indonesische politie

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.11.42 (1)

Omgeving (2)

 

119

119

jo,ma

xx.11.42 (1)

 

Kesilir

119

0

jo,ma

 

 

 

 

 

 

07.05.43 (3)

Omgeving (4)

 

200 (5)

200

ma (6)

08.09.43 (7)

 

Tang: Gevangenis (6)

200

0

ma

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ma=mannen

Tang=Tangerang

(1) en december 1942

(2) na een kort verblijf in de Gevangenis van Bondowoso; verzamelpunt voor vertrek naar Kesilir

(3) en daarop volgende weken

(4) gehele residentie Besoeki

(5) Franziska Koblitz vermeldt 1500

(6) planters, administrateurs, technici, nog werkzaam op diverse ondernemingen

(7) vertrekdatum van de laatste groep uit dit kamp

(8) per vrachtauto naar Banjoewangi (aan de oostkust), per trein naar Tangerang (3 dagen en 2 nachten)

 

Strafopsluiting

Vijf mannen uit de tweede groep werden overgebracht naar de Gevangenis van Bondowoso, omdat zij brieven naar hun vrouwen hadden geschreven. Geen van hen heeft het verblijf in de Gevangenis overleefd (de man van Franziska Koblitz overleed in december 1944; zij hoorde dit pas na de capitulatie van Japan).

 

Literatuur

Dulm, J.  van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 181; Deel II, 2002, pg 150-151

Deinema, C.H.A. - Persoonlijke mededeling (van Bondowoso naar Tangerang)

Hell, Hans van - Terug in Bondowoso, Moesson 39, nr 5 (15.11.94), pg 40-41 (weerzien met Bondowoso)

Heijmans-van Bruggen, Mariska - De Japanse bezetting in dagboeken, Kamp Tjimahi 4, 2002, pg 24, 27

Koblitz, Franziska - Frauen von Lampersari, 2000, pg 23, 45

 

Plattegrond

Deinema, C.H.A. - Persoonlijke mededeling

 

Foto’s/Tekeningen

Dulm, J.  van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 151 (loodrechte luchtfoto)

 

 

Index                   Kampen op Java