Malang                          LOG                      Oost-Java

 

                                                                                                                                                                                    22-4-2011

Andere benaming

Oude Gevangenis, Kleine Boei, Kamp Petoet

 

Ligging

Deze voormalige vrouwengevangenis van het Landopvoedingsgesticht lag aan de oostzijde van de Aloon-aloon, schuin tegenover de Javasche Bank, die aan de noordzijde lag.

 

Kampcommandant

Sukihara; hoofdbewaker: Yamashita

 

Kampbewaking

Inheems gevangenispersoneel

 

Kampleiding

Hr W.Atkins

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.07.42

Mal: Lowokwaroe

 

400

400

ma

xx.12.42

 

Mal: Marinekamp

400

0

ma

 

 

 

 

 

 

xx.01.43

Omgeving (1)

 

200

200

ma (2)

xx.xx.43

Omgeving (1)

 

500

700

jo,ma

30.01.44

 

Tjim: 4e en 9e Bat

700

0

jo,ma

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ma=mannen

Mal=Malang, Tjim=Tjimahi; Bat=Bataljon

(1) residentie Malang en Oosthoek

(2) van Britse en Amerikaanse afkomst

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 202 (gebeurtenissen tijdens de Bersiap)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 176; Deel II, 2002, pg 146

Haas, Paula de - Indo-Europeanen in Malang, Doctoraalscriptie, 1992, pg 34

Schaik, A. van - Malang, Beeld van een stad, 1996, pg 53, 91

 

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 202 (voorgevel)

Schaik, A. van - Malang, beeld van een stad, 1996, pg 103

 

Plattegrond

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 202

 

Oproep

Moesson 40, nr 4 (15.11.95), pg 49

 

 

Index                   Kampen op Java