Kesilir                          Kesilir                    Oost-Java

 

                                                                                                                                                                                2-4-2011

 

English

Ligging

De landbouwkolonie Kesilir lag aan de zuidkust, bijna op de meest oostelijke punt van Java. De gehele kolo­nie  lag verspreid over een zeer groot gebied (ca 40 km2), geheel omgeven door prikkeldraad. Het kamp was onder­­gebracht in zelfgemaakte onderkomens en barakken.

De bedoeling van de Japanse bezetter (generaal Imamura) was om hier een zeer grote land­bouwkolonie voor 70.000 personen (ma,vr,ki) te maken, die zich zelf zou bedruipen. Onge­veer 3000 mannen hebben hier 15 maan­­den gewerkt. Het project is mislukt door gebrek aan ervaring-in-de-landbouw en gebrek aan land­bouw-werk­tuigen. De mannen bestonden voor onge­veer 70% uit Europeanen en 30% uit Indo-Europeanen. Er werden ver­bouwd: mais, soja­bonen, groene erwten, groenten.

 

Kampcommandant

Takahashi

 

Kampleiding

Hr J.G.Wackwitz

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.07.42

Solo

 

153

 

jo,ma

xx.07.42 (1)

Oost-Java (2)

 

1250

 

ma

22.07.42

Malang

 

120

 

ma

05.08.42

Solo: Ziekenzorg

 

70

 

ma

01.08.42

Sem: Djatingaleh

 

805

 

ma (3)

09.08.42

Sem: Kalibanteng

 

100

 

ma

xx.11.42 (4)

Bond: Lagere School

 

119

 

ma

xx.04.43

 

Vrijgelaten

62

 

jo,ma

xx.04.43

 

Bond: Kempetai (5)

38

 

jo,ma

21.05.43

Soer: Werfstraat

 

544

3050

jo,ma

15.08.43 (6)

 

Amb: Banjoebiroe 10

1670

 

jo,ma (7)

08.09.43 (8)

 

Tang: LOG

1340

0 (9)

jo,ma (10)

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ma=mannen

Amb=Ambarawa, Bond=Bondowoso, Sem=Semarang, Soer=Soerabaja, Solo=Soerakarta, Tang=Tangerang

(1) gedurende de maanden juli en augustus 1942

(2) uit geheel Oost-Java, verzameld in Boeboetan en Werfstraat (Soerabaja)

(3) missionarissen (o.a. Broeders van Maastricht)

(4) gedurende de maanden november en december 1942

(5) later geëxecuteerd

(6) en 20.08.43 en 25.08.43

(7) totoks

(8) en 15.09.43 en 22.09.43

(9) totaal 82 doden

(10) Indo-Europeanen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 2, pg 113-114

Br J. van der Linden FIC (Brs van Maastricht) - Donum Desursum, Eigen Beheer, 1981, pg 74-77

Brugmans, I.J. - Nederlands-Indië onder Japanse bezetting, pg 462 (Pagi-groep)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 181

Jong, L. de - Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII, deel 11B, 1985, pg 341, pg 821

Marsman, Harryet - Klapperolie voor Kesilir, Moesson 14, nr 3 (juli/augustus 1996), pg 40-41

Moscou-de Ruyter, M. - Vogelvrij, 1984, pg 30-115 (vrouwen-bezoeken uit Malang)

Smit, H. - Onderbemingsleven in Nederlands-Indië, 1977

Smit, H. - Van katjong tot rijksambtenaar, Moesson, 1982, pg 85-150

Soesman, J. - Verslag Rode Kruis-afdeling Malang, 06.07.46, NIOD, IC-004397

Stutterheim, John K, - The Diary of Prisoner 17326, 2010, Chapter 7 (“Kesilir”), pg 41-48

Veldhuijzen, Han - De trein van Kesilir naar Tangerang, Moesson 41, nr 4 (15.10.96), pg 22-23

Verslag “Belevenissen en gebeurtenissen in Indië tijdens de oorlog”, 1945 (Archief Broeders van Dongen)

Wackwitz, J.G. - Kesilir, juli 1942 - september 1943, Moesson 1988

Willems, Wim en Jaap de Moor - Het einde van Indië, 1995, pg 113-126 (tekst Huub de Jonge)

Wolff-Werner, Helga - Bezoek aan Kesilir, Moesson 35, nr 2 (15.08.90), pg 9

 

Foto’s/Tekeningen

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 108-110

Warmer, Joh.A.G. - Java 1942 - 1945, Kampschetsen, 1984, pg 7-53

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 2, pg 114

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 181, deel II, 2002, pg 151

 

 

Index                   Kampen op Java