Buitenzorg              Kelapanoenggal             West-Java

 

                                                                                                                                                                        31-5-2011

Andere benamingen:

Kelapa Noenggal

 

Ligging

Kelapanoenggal was een rubberonderneming 25 km ten noord-oosten van Buitenzorg aan de weg naar Tjibaroesa. Het kamp was ondergebracht in een houten barak van gedek en bamboe.

Het was een strafkamp voor Indo-Europese jongens, die niet met (voor) de Jappen wilden werken; zij werden onder valse voorwendsels naar dit kamp gelokt (anders moesten zij naar de Glodok-Gevangenis).

 

Kampcommandant

sgt Maihara (met hulp van Indonesiër Hata)

 

Kampleiding

Hr Klaarwater en Hr Wens (leden van de pro-Japanse PAGI-groep)

(PAGI=Persaudaraän Asia Gelongan Indo)

 

Bewaking

heiho’s

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 xx.10.44

Omgeving

 

150

150 (1)

jo (2)

 xx.05.45

 

Ontsnapping

5 (3)

145

jo

 23.08.45

 

 

 

145

jo (4)


Afkortiengen/Noten

jo=jongens

(1) Richard Hanson vermeldt 100 à 150

(2) Indo-Europese jongens van 13 tot 19 jaar

(3) waaronder Richard Hanson

(4) zij verlieten eind augustus 1945 op eigen gelegenheid het kamp

 

Werkzaamheden

De werkomstandigheden waren slecht: de jongens moesten dwangarbeid verrichten, zoals patjollen en arang maken.

 

Omstandigheden

Voeding               Absoluut onvoldoende (altijd honger-gevoel): per dag een bakje rijst met sajoer, een beetje

kangkoeng en soms een stukje vlees of vis.

Gezondheid         Veel beri-beri (voedseltekort), velen hadden diarree, sommigen liepen rond met diepe open

wonden.

Hygiëne               Er waren veel hoofd- en wandluizen.

Martelingen         Bij mislukte vluchtpogingen werden betrokkenen afgeranseld met een ijzeren ketting (iedereen

moest er naar kijken).

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a., - Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 58 (situatie in de bersiap-tijd)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 82 (lokatie), 104

Hanson, Richard in H.A.M.Liesker – Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 461-464

Velden, Dora van – De Japanse burgerkampen, 3e druk, pg 448 (noot 2)

 

Plattegrond

Hanson, Richard in H.A.M.Liesker – Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 460

 

 

Index                    Kampen op Java