Padang                 Kath. Soc. Bond          M-Sumatra

 

                                                                                                                                                                                12-3-2011

Ligging

Padang lag aan de westkust, hoofdplaats van de Residentie Sumatra's Westkust. Het Clubge­bouw van de Katholieke Sociale Bond lag aan de Justitielaan, in het westen van de stad, een straat loodrecht op de Strand­weg, die evenwijdig aan de kust loopt.

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.03.42

Omgeving (1)

 

 

 

ma,vr,ki (2)

xx.04.42

 

Pd: Gevangenis

 

 

ma

xx.04.42

 

Pd: Brits kamp

 

 

vr,ki

Afkortingen/Noten
ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Pd=Padang

(1) Sumatra’s Westkust en zuidelijk deel van Sumatra’s Oostkust

(2) Engelsen, gevlucht uit Singapore en Malakka

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.2, pg 18

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 65

 

 

Index          Kampen op Sumatra