Semarang               Karangpanas          Midden-Java

               

                                                                                                                                                                                    15-2-2011

Andere benaming

Bunsho III Kamp 5 (Japanse administratie)

English

Ligging

Dit RK Weeshuis (weeshuis voor jongens) lag in de wijk Oud-Tjandi in het zuiden van Semarang, aan de straat Karangpanas. Het werd beheerd door de Broeders van St Louis (H.Aloysius of Oudenbosch). Dit weeshuis wordt vermeld op de stadskaart van Semarang in de Stedenatlas van Nederlands-Indië (nummer 101). Het kamp was ondergebracht in het weeshuis en een barak.

 

Kampcommandanten

Hasegawa (van 04.44 tot 10.44), Nagata (van 10.44 tot 11.45)

 

Kampleiding

Mw J. le Rütte-Calicher

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

10.02.44

Mal: De Wijk

 

860

 

vr,ki

24.02.44

Mal: De Wijk

 

860

 

vr,ki

13.03.44

Srbj: Darmowijk

 

300

 

vr,ki

xx.03.44

??

 

458

2500

vr,ki,om

05.06.44

 

Amb: Ambarawa 6

500

 

vr,ki

28.08.44

 

Sem: Bangkong

100

 

jo,om

14.09.44

 

Sem: Bangkong

100

 

jo

28.11.44

 

Sem: Lampersari

1660

0 (1)

vr,ki

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ki=kinderen, om=oude mannen, vr=vrouwen

Amb=Ambarawa, Mal=Malang, Sem=Semarang, Srbj=Soerabaja

(1) van 10.02.44 tot 28.11.44 totaal 118 doden

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 56-57

Bouwman, Rob - Twee moeders, 2000, pg 28-50

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 141

Koblitz, Franziska - Frauen von Lampersari, 2000, pg 65

Manders, Jo - Vrouwen achter prikkeldraad, 1948

Pasman, B.G. : in “Tussen twee werelden”, 1994, pg 195-200

Wiessner, Hans - Mededeling in KJBB-Kawatberichten 14, nr 1, pg 25

Het RK Weeshuis te Tjandi, Onze Missiën in Oost- en West-Indië 3(1919)147-162 (Brs St Louis)

Br Faustinus - Negen-en-negentig, honderd, Gedenkboek Brs St Louis 1962, Deel II, pg 37-43

Zrs van het Arme Kind Jezus - Zusters in Japanse concentratiekampen, 1946, pg 25-46

Zrs OLV van Amersfoort - Onder de gevreesde vloedgolf, 1948, pg 68-109

 

Foto’s/Tekeningen

Beknopte geschiedenis RK Weeshuis Semarang, Archief Brs St Louis

Brommer, B. e.a. - Semarang, Beeld van een stad, 1995, pg 157

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 141; Deel II, 2002, pg 118

Vlugt, W.R. van der – Persoonlijke mededeling, 2000 (o.a. foto’s uit 1982)

Zr Josepha, Archief Zusters Arme Kind Jezus

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 56

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 142

Vlugt, W.R. van der – Persoonlijke mededeling, 2000 (nieuwe tekening)

 

Naamlijsten

Wiessner, H. – Naamlijst van overledenen, maart 1944 – november 1944 (111 personen)

 

 

Naamkijst overledenen

 


Plattegrond Karangpanas

 

Foto’s Karangpanas

 

 

Index          Kampen op Java