Tomohon                     Kaäten            Noord-Celebes

 

                                                                                                                                                                                24-5-2011

Andere benaming

Lauwierschool

 

Ligging

Kaäten was een kampong in Tomohon. Het kamp bestond uit het internaatsgebouw, in oktober 1942 uitge­breid met twee paviljoens, alles met een vrij grote tuin. Een open bamboeloods werd gebruikt als keuken, maar ook als eetzaal, school en kerk; er werden diverse bijeenkomsten ge­houden, zoals toneeluitvoeringen en andere activiteiten. De prikkel­draad­om­hei­ning werd op een gegeven moment vervangen door een hoge dichte omheining om de contacten met de buitenwereld zo goed als onmogelijk te maken.

 

Kampcommandanten

Mayetta (“opa”), 09.43-01.44: Yamada (de Brulaap, de Baard), Ito

 

Kampbewaking

inheems politiepersoneel, heiho’s

 

Kampleiding

Moeder-overste Philomena

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

25.03.42

Tomohon: St Walterus

 

320 (1)

320

vr,ki

xx.03.42 (2)

 

Vrijgelaten

10

 

vr,ki (3)

28.03.44

 

Airmadidi

300

0 (4)

vr,ki

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) volgens brief van Zuster Philomena: 324; volgens Zr Smits: ongeveer 300

(2) tot maart 1944

(3) inheemse vrouwen en kinderen

(4) het dodental bedroeg ongeveer 10

 

Literatuur

Brückel-Beiten, Mary - Nederlandse vrouwen in een Japans interneringskamp in beeld en woord, 1972

Brückel-Beiten, Mary - Aan de zus van Anton, 2004 (dagboek, brieven)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel 1, 2000, pg 205

Fenton Huie, Shirley - Vergeten, 1994, pg 135

Zuster Philomena - Brief aan Moederhuis, Archief Zusters van JMJ, 13.09.45

Zuster van JMJ - Kampleven onder Tropenzon, Archief Zusters van JMJ, 1946, pg 14-29

Zuster Martino Smits - Kampervaringen N-Celebes 1941-1945, Archief Zusters van JMJ

 

Tekeningen

Brückel-Beiten, Mary - Nederlandse vrouwen in een Japans interneringskamp ..., 1972, tekening 4

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 114

Zuster Martino Smits - Kampervaringen N-Celebes 1941-1945, Archief Zusters van JMJ

 

Naamlijsten:

Naamlijst, NIOD, IC 080.993; SAIP, OP 474 (totaal 315 personen)

 

Plattegrond

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel 1, 2000, pg 205 (op basis van ruwe schets van IC 033.431)

NN – NIOD, IC 033.431 (ruwe schets)

 

Plattegrond van Kaäten


 

Index          Kampen op Celebes